ثبت شرکت، ثبت برند

چهارشنبه 3 مهر 1398

 
ماده 183 - شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركاء ‌نسبت سرمایه‌ای است كه شركت گذاشته.

ماده 184 - اسم شركت نسبی عبارت (‌شركت نسبی) و لااقل اسم یك نفر از شركاء باید ذكر شود - صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی‌تمام شركاء نباشد بعد از اسم شریك یا شركایی كه ذكر شده عبارتی از قبیل (‌و شركاء) (‌و برادران) ضروری است.

ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 مورد شركت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 186 - اگر دارایی شركت نسبی برای تأدیه تمام قروض شركت كافی نباشد هر یك از شركاء نسبت سرمایه كه شركت داشته مسئول تأدیه‌قروض شركت است.

ماده 187 - مادام كه شركت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شركت عمل آید فقط پس از انحلال طلبكاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق فرد فرد شركاء مراجعه كنند.

ماده 188 - هر كس عنوان شریك ضامن شركت نسبی موجودی داخل شود نسبت سرمایه كه شركت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اینكه اسم شركت تغییری داده شده یا نشده باشد. ‌قرار شركاء برخلاف این ترتیب نسبت اشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده 189 - مفاد ماده 126 (‌جز مسئولیت شركاء كه نسبت سرمایه آنها است) و مواد 127 تا 136 شركتهای نسبی نیز جاری است.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398


   
  ‌مبحث دوازدهم - قوانین خارجی

  ماده 305 - مورد برواتی كه خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملكت صدور است. ‌هر قسمت سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز كه خارجه وجود آمده تابع قوانین مملكتی است كه‌تعهد آنجا وجود پیدا كرده است. ‌معذالك اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد كسانی كه ایران تعهداتی كرده‌اند حق‌استناد این ندارند كه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

  ماده 306 - اعتراض و بطور كلی هر اقدامی كه برای حفظ حقوق ناشیه برات و استفاده آن خارجه باید عمل آید تابع قوانین مملكتی‌خواهد بود كه آن اقدام باید آنجا بشود.

  فصل دوم - فته‌طلب

  ماده 307 - فته‌طلب سندی است كه موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند مبلغی موعد معین یا عندالمطالبه وجه حامل یا شخص معین و یا ‌حواله‌كرد آن شخص كارسازی نماید.

  ماده 308 - فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

  مبلغی كه باید تأدیه شود با تمام حروف
  گیرنده وجه
  تاریخ پرداخت
  ماده 309 - تمام مقررات راجع بروات تجارتی (‌ مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

  فصل سوم - چك

  ‌مقررات مرتبط: قانون صدور چک - آراء و نظرات مرتبط - تعیین صلاحیت محاکم رسیدگی دعاوی چک - صدور قرار تامین خواسته نسبت وجه چک نیاز خسارت احتمالی ندارد

  ماده 310 - چك نوشته‌ای است كه موجب آن صادركننده وجوهی را كه نزد محال‌علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا دیگری واگذار می‌نماید.

  ماده 311 - چك باید محل و تاریخ صدور قید شده و امضای صادركننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

  ماده 312 - چك ممكن است وجه حامل یا شخص معین یا حواله‌كرد باشد - ممكن است صرف امضاء ظهر دیگری منتقل شود.

  ماده 313 - وجه چك باید محض ارائه كارسازی شود.

  ماده 314 - صدور چك ولو اینكه محلی محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیكن مقررات این قانون ضمانت صادركننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع بروات شامل چك نیز خواهد بود.

  ماده 315 - اگر چك همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چك باید ظرف پانزده روز تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و‌اگر یك نقطه نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز تاریخ صدور چك مطالبه شود. ‌اگر دارنده چك ظرف مواعد مذكوره این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چك سببی كه مربوط محال‌علیه است بین برود دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز محكمه مسموع نیست.

  ماده 316 - كسی كه وجه چك را دریافت می‌كند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چك وجه حامل باشد.

  ماده 317 - مقررات راجعه چكهایی كه ایران صادر شده است مورد چكهایی كه خارجه صادر شده و باید ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیكن مهلتی كه ظرف آن دارنده چك می‌تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه تاریخ صدور است.
   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


  در سال های اخیر شاهد رشد روز افزون شرکت ها مختلف در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری در کشور عزیزمان ایران بوده ایم . این شرکت ها در قالب های مختلفی به ثبت رسیده و برخی از آنها در امور تجاری و اقتصادی خود موفق شده و برخی نیز نتوانسته اند به اهداف مورد انتظار خود نائل شوند . اما بی شک برای توسعه کسب و کار و دستیابی به سود و اعتبار بالاتر و همچنین به منظور ورود به عرصه های جدید تجاری داخلی و خارجی هیچ راهی بهتر از ثبت شرکت و تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی وجود نخواهد داشت .

  تمامی افرادی که در حوزه ای های مختلف با داشتن تخصص و یا با دارا بودن کسب و کار های جزئی اقدام به راه اندازی و ثبت شرکت کرده اند به دنبال برخی نیاز های جامعه و با هدف دستیابی به رویاها و اهداف کلان خود وارد این عرصه شده و هیچ شکی نیست که تنها راه رسیدن به این آرمان ها هم همین اقدام می باشد. اشخاص حقوقی اعتبار بیشتری داشته و از حمایت های بالاتری در دولت و پشتوانه محکمتری در امور حقوقی و مالی برخوردار هستند و این می تواند باعث قوت قلب سایر شرکت ها و نهاد ها برای مراجعه به این افراد و سپردن امورد موردنیازشان به افراد با شخصیت حقوقی باشد .

  شرکت ها توانایی بیشتری برای تحقق اهداف و خواسته ها سایر نهاد ها دارند و با وجود افراد متخصص و کاردان و با ضمانت های اجرایی موثق می توانند بیشترین بازدهی را برای شرکت ها و مشتریان خود داشته باشند . اما همیشه این تبدیل شدن به شخصیت حقوقی راحت نیست و مشکلاتی را برای متقاضیان ورود به این عرصه به همراه دارد . در این مقاله می خواهیم مشکلات پیش روی افراد حقیقی و حقوقی برای ثبت یک شرکت را با هم بررسی نماییم .

  انتخاب شریک مناسب
  شرکت های یا سهامی هستند ویا شرکت های اشخاص. برای ثبت شرکت های سهامی حداقل سه نفر و برای ثبت شرکت های اشخاص حداقل 2 نفر باید به عنوان شریک وجود داشته باشند . انتخاب شریک مناسب بسیار کار مشکلی است بخصوص اینکه اصولا شرکت ها برای اینکه بتوانند به بازدهی و سود مورد نظر خود برسند باید مدت زیادی را از دریافت سود چشم پوشی کرده و در واقع باید از جیب بخورند . برای این منظور باید افرادی را به عنوان شریک انتخاب کرد که تحمل مشکلات ابتدای راه شرکت را داشته باشند. شریک باید مورد اعتماد بوده و حتی المقدور بتواند در زمینه کاری شرکت در ابتدای راه کمک حال شرکت باشد .

  شریک خوب بخصوص در شرکت های اشخاص سرمایه شرکت محسوب می شود و اعتبار او نقش مستقیمی در اعتبار شرکت دارد . شرکا در شرکت های تازه تاسیس و جوان به عنوان ستون های اصلی شرکت محسوب می شوند و در صورتیکه نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند ممکن است این کمبود باعث شکست زود هنگام شرکت شده و تمام دارایی شرکت را در همان ابتدا از بین ببرد .

  سرمایه شرکت
  هر چند برای راه اندازی شرکت سرمایه زیادی لازم نیست و مثلا برای ثبت شرکت سهامی عام که از پر هزینه ترین نوع شرکت ها برای راه اندازی می باشد حداکثر با در نظر گرفتن سرمایه مورد نیاز برای شرکت  و همچنین پرداخت هزینه های جانبی و هزینه وکیل و ... چیزی در حدود 3 تا 4 میلیون سرمایه مورد نیاز است ولی با این وجود انجام عملیا ت ها و موضوع شرکت نیازمند پشتوانه محکم و مشخصی است .متاسفانه بسیاری از شرکت ها پس از تاسیس به دلیل نداشتن سرمایه مناسب برای موضوع فعالیت شرکت نمی توانند فعالیت مناسبی را انجام دهند .به همین دلیل داشتن یک سرمایه حداقلی برای ثبت شرکت از ضروریات هر شرکت می باشد .تجربه نشان داده شرکت هایی موفق هستند که سرمایه بهتری داشته باشند .

  انتخاب نوع شرکت
  از دیگر ابهامات موجود برای افراد علاقمند به ثبت شرکت تعیین نوع شرکت می باشد . در ایران 7 نوع شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند که هر کدام دارای محاسن و معایبی هستند . شرکت های سهامی که به دو نوع خاص و عام تبدیل می شوند شرکت هایی هستند که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود و هر سهامدار تنها به میزان سهام خود در شرکت مسئول تعهدات و بدهی های شرکت می باشد اما در شرکت های اشخاص سرمایه به سهام تقسیم نمی شود.

  در شرکت های تضامنی و یا مختلط مسئولیت تعهدات شرکت با شرکا ضامن می باشد و شرکا دارای سهم الشرکه در شرکت مختلط غیر سهامی و یا شرکت با مسئولیت محدود به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و بدهی ها می باشند و الزامی برای پرداخت بدهی ها بیش از میزان شراکت خود ندارند .

  مسئولیت شرکت های تضامنی بسیار بیشتر از سایر شرکت های اشخاص می باشد و در شرکت های سهامی نیز  قوانین سخت تر و پیچیده تری حاکم می باشد . در ضمن در شرکت های سهامی عام هم طریقه پذیره نویسی و فروش سهام به مردم خود پروسه ای پیچیده و مشکل در پیش روی صاحبین شرکت های سهامی عام می باشد

  در کل هر کدام از انواع شرکت ها باید با نگاه به موضوع فعالیت شرکت ، سرمایه نفرات و همچنین اعتمادی که در بین این افراد حاکم است انتخاب شود و بهتر است قبل از تصمیم گیری با مشاورین و متخصصین این حوزه برای انتخاب نوع شرکت مشورت شود .

  انتخاب نام مناسب برای شرکت
  انتخاب نام مناسب برای شرکت همیشه مسئله پیچیده و مشکلی می باشد . هر چند شرکت ها در بسیاری مواقع می توانند با تصمیم جمعی و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نسبت به تغییر اسم اقدام نمایند ولی همواره این کار زمانبر بوده و مشکلات خاص خود را دارد . اما انتخاب نام  دستخوش برخی مسائل کلیدی دیگر نیز می باشد.اولا نام شرکت باید حداقل 3 سیلابه باشد و این سه سیلاب نباید  از کلمات عام و کلماتی که با فرهنگ و رسوم ایرانی در تضاد است انتخاب شود. همچنین استفاده از اسم ها کلی و بدون معنی در فرهنگ دهخدا و یا نام هایی که از نمادهای ملی و لشکری گرفته شده باشد هم ممنوع می باشد.

  البته نام می تواند سیلاب های کمتری هم داشته باشد ولی باید بسیار منحصر به فرد و کاملا ایرانی باشد . نام هایی که رگه های عربی و غربی  و بیگانه هم در آنها باشد مورد قبول اداره ثبت شرکت ها نخواهند بود .نام شرکت باید با موضوع فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد و از نام های مشابه و نزدیک به نام های دیگر هم استفاده نشده باشد .

  یکی دیگر از مشکلات انتخاب نام برای شرکت وجود تعداد بسیار زیاد اسم برای شرکت های مشابه می باشد . امروزه بسیاری از افرادی که توانایی انجام کار و تخصصی را دارند اقدام به ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار خودشان را بصورت شخصیت حقوقی می کنند . به همین دلیل میزان شرکت های ثبت شده و یا در حال ثبت بسیار زیاد هستند و انتخاب نامی که قبلا توسط سایرین انتخاب نشده باشد کاری بسیار مشکل است . بخصوص اینکه در هنگام استعلام نام شرکت از مراکز غیر معتبر و یا مراکزی که سیستم های به روز ندارند ممکن است اسم های انتخاب شده شما را تایید کنند ولی در هنگام ثبت این اسم ها مورد قبول قرار نگیرند و دلیل آن  ثبت زودتر این اسم در اداره ثبت شرکت ها توسط فردی دیگر باشد .

  بهترین راه برای اینکه با مشکلات انتخاب نام روبه رو نشوید مراجعه به شرکت های صاحب صلاحیت برای مشاوره و استعلام نام شرکت می باشد. در این مراکز می توانید خواسته ها و نام های پیشنهادی خود را توسط کارشناسان استعلام و موارد مورد نظر و راهنمایی های آنها را دریافت نموده و بهترین عنوان را بدون نگرانی برای شرکت خود انتخاب نمایید .

  داشتن یک فضای مناسب برای فعالیت شرکت
  همانگونه که اشاره شد سرمایه برای شرکت های تازه تاسیس و بخصوص برای افرادی که توانایی بالایی برای اداره شرکت ندارند نقشی اساسی دارد . داشتن یک مکان نیز از جمله دارایی های با ارزش یک شرکت محسوب می شود . در هنگام ثبت شرکت یکی از مواردی که باید الزاما به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود و تغییرات آن در هر زمان نیز به این اداره اعلام و در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار انتشار پیدا کند داشتن یک آدرس برای شرکت مورد ثبت شما می باشد .

  مشتریان و افراد ذی نفع شرکت باید برای اطمینان از صحت حقوقی بودن شما بتوانند به آدرس مورد اشاره شما مراجعه نمایند و هر گونه نامه و اسنادی نیز به همین آدرس برای شما از طرف ادارات و سازمان های دولتی و حقوقی ارسال خواهد شد.

  اجاره یک دفتر کوچک نیازمند سرمایه مناسبی می باشد ضمن اینکه هر ماه نیز باید اجاره آن پرداخت شود و برای شرکت هایی که نوپا و کم توان هستند بی شک این موضوع می تواند تاثیر گذار باشد .

  راه حلی که می توان برای این عزیزان پیشنهاد داد ثبت شرکت بصورت دانش بنیان می باشد بخصوص افرادی که ایده های علمی و تحقیقاتی خوبی دارند می توانند شرکت دانش بنیان ثبت نموده و از امکانات شهرک های علمی تحقیقاتی برای هدف خود استفاده نمایند تا پس از موفقیت در پروژه و موضوع فعالیت خود بتوانند با اطمینان بیشتر مکانی برای شرکت اجاره و یا خرید نمایند. دومین راه استفاده از یک مکان بصورت مشترک با یک شرکت و یا نهاد دیگر می باشد و سومین راه درج ادرس منزل و یا منزل پدری به عنوان ادرس شرکت و آغاز فعالیت شرکت در کنار اتاق یا فضایی در همان خانه .

  البته انتخاب یک تا چند نفر به عنوان شریک سهامی یا شریک با مسئولیت محدود که توانایی بالاتر مالی داشته باشند می تواند پیشنهاد بهتری باشد. ایده و خلاقیت از شما ، کار از شما و ارائه سهم سرمایه خودتان را شما انجام دهید و ارائه جا و فضایی برای فعالیت شرکت به عنوان آورده غیر نقدی یک تا چند شریک می تواند معقول باشد . هستند افرادی که به دنبال سرمایه گذاری و یا راه اندازی کسب و کاری هستند و ایده و فکری ندارند و تنها می توانند با ارائه سرمایه در این پروژه ها وارد شوند. پس با تحقیق و مطمئن شده از خواسته و نیت این افراد می توانید شراکت خوبی با آنها داشته باشید .

  انتخاب موضوع مناسب برای فعالیت
  هر چند به نظر می رسد افرادی به سمت ثبت شرکت می روند که تخصص و ایده ای داشته باشند و به دنبال پیشرفت اهداف و خواسته های خود و به دست آوردن سود بیشتر اقدام به راه اندازی شرکت می کنند ولی خیلی از افراد به دلایل مختلف مانند اینکه نمی خواهند برای دیگران کار کنند و دوست دارند مستقل باشند و یا اینکه سرمایه ای در دست دارند و می خواهند از آن در راه اهداف جامعه قدمی بردارند و یا از افرادی هستند که انجام کارهای روتین و اداری و زندگی کارمندی مورد علاقه آنها نمی باشند یا خسته شده اند و یا هر دلیل دیگری  تنها به دنبال موضوع فعالیتی می گردند که بتواند آینده ای خوب برای آن متصور بود و بتوانند در این راه قدم گذاشته و بدانند تلاش در این راه بی ثمر نخواهد بود .

  امروزه خیل عظیمی از کارکنان دولت و شرکت های خصوصی و یا افرادی که مشاغل مختلف آزاد دارند از زندگی کارمندی و حقوق ناچیز کارمندی و در آمد پایین مشاغل آزاد خسته شده اند و به دنبال ایجاد یک شرکت هستند ولی موضوع مناسبی برای فعالیت پیدا نمی کنند و این یک حقیقت است .

  خارج از اینکه ثبت شرکت باید در راستای اهداف جامعه باشد باید بر اساس نیاز جامعه نیز موضوع شرکت انتخاب شود . اینکه گاهی همه به دلیل نیاز کم به سرمایه برخی از موضوعات وارد یک حرفه شوند طبیعی است که بازار آن حرفه اشباع خواهد شد و پس از نهایتا چند سال نتیجه امروز دوباره پدیدار خواهد شد و عملا شرکت ثبت شده به دلیل اشباع بازار به شکست خواهد رسید .

  خوشبختانه ایران در این زمینه بسیار دارای پتانسیل می باشد . هر چند دیدگاه خیلی از هم وطنان ما اینگونه نیست . اگر در هر شرکتی کار می کنید احتیاجان علمی ، مشاوره ای ، فناوری و ... شرکت را شناسایی کنید خواهید دید شرکت ها و ساز مان ها به دنبال افرادی هستند که بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع نمایند و البته تعداد این نفرات خیلی کم است و یا افرادی که تخصصی علمی دارند می توانند با ثبت شرکت در زمینه علم خود به شرکت ها و مردمی که به این تخصص نیاز دارند خدمات برسانند. افرادی که تخصصی آزاد دارند هم می توانند اقدام به ثبت شرکت در تخصص خود نموده و با مشارکت با یک تا چند شریک در زمینه های مختلف در یک حوزه کاری فعالیت خود را بسط داده و خواهید دید که بطور باور نکردنی اقدامات شما جواب خواهد داد.

  تیم ها و سازمان های حرفه ای زیادی هستند که می توانند با دریافت رزومه و توانایی های شما و تست قابلیت های نهفته در شما ، برای انتخاب موضوع فعالیت به شما کمک کرده و موضوعات مختلفی را پیش روی شما قرار دهند که بتوانید در آنها ثبت شرکت کرده و به فعالیت بپردازید . ممکن است در ابتدای راه کمی مشکلات وجود داشته باشد ولی به مرور و با بالا رفتن توانایی هایتان شما به یک حرفه ای در زمینه فعالیت شرکتتان مبدل خواهید شد .

  تعیین میزان سهام و سهم الشرکه شرکا و نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت
  اما وقتی شرکتی با مشارکت چند نفر به ثبت می رسد مشکلاتی گاها خودنمایی می کنند که شاید در ابتدا به آنها توجه چندانی نکرده باشید. یکی از شایع ترین این مشکلات نحوه تقسیم سهام و سهم الشرکه و همچنین تقسیم سود و زیان در شرکت ها می باشد.

  هر چند قانون به صراحت بخصوص برای شرکت های سهامی این موضوع را مرتفع کرده و میزان سهام هر فرد در شرکت را منوط به میزان سرمایه شرکت و تعهدات هر فرد را بسته به میزان سهام فرد تعیین کرده ولی باز در هنگام تقسیم سهام شبهات کوچک باعث اختلافات بزرگی شده و چه بسا هنوز فعالیت شرکت آغاز نشده به آن پایان دهد .

  در شرکت های اشخاص این موضوع بیشتر جلب توجه می کند زیرا قانون تا حد زیادی توافقات شرکا را در همه زمینه های حتی تقسیم سهم الشرکه و سود و زیان شرکت ملاک قرار می دهد و تنها در مواقعی که افراد بر این موضوعات توافق نکرده باشند اختلافی داشته باشند وارد عمل خواهد شد و بسته به میزان سرمایه هر شخص سهم الشرکه و سود و زیان آنها را تعیین خواهد کرد.

  بهترین راه برای اینکه با این مشکلات مواجه نشوید توافق بر سر این موضوعات قبل از اقدام برای ثبت نهایی شرکت می باشد. بهتر است ابتدا توافق نمایید که هر فرد چقدر در شرکت سهم دارد و به چه میزان در سود و زیان شرکت سهیم خواهد بود. این موضوع را کتبا مورد توافق قرار دهید تا بعدا مشکلات کمتر شود و در طول فعالیت شرکت سعی کنید با هم صداقت کامل را داشته باشید و از افرادی که وابستگی و دوستی با اعضا ندارند بخواهید تا فعالیت های مالی و حسابرسی شرکت را در دست داشته باشند .

  برای اطمینان از این توافق و به منظور تثبیت توافق خود از یک مشاور حقوقی و یا وکیل خبره و کارآزموده هم استفاده کنید و نگران اندک هزینه ای که برای این موضوع می کنید نباشید. وکلای کاردان بهترین افرادی هستند که می توانند به شکل بی طرف و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مسائل حقوقی و مالی فرآیند های مشارکتی شما را راهنمایی کنند .

  تهیه اساسنامه و شرکتنامه
  اساسنامه و شرکتنامه در حکم پیکره بندی و چارچوب مقرراتی و اصلی شرکت می باشند  و از الزامات ثبت شرکت به حساب می آیند . شرکت های سهامی باید اساسنامه و شرکت های اشخاص باید شرکتنامه داشته باشند وتمامی توافقات و نحوه شراکت و اداره شرکت در این اسناد باید ذکر شود . البته بهتر است شرکت های سهامی شرکتنامه هم تهیه نمایند و شرکت های اشخاص هم اساسنامه را داشته باشند .

  با وجود اینکه اداره ثبت شرکت ها مستندات آماده ای برای تهیه این اسناد در اختیار شما قرار خواهد داد ولی تکمیل این قسمت ها و درج اطلاعات در این قسمت ها تکنیک ها و روش های خود را می طلبد . بسیاری  از افرادی که خودشان اقدام به ثبت شرکت می کنند در این مرحله اشتباهاتی را مرتکب می شوند که بعدا برای آنها تبعاتی در پی خواهد داشت .

  تردید نکنید برای تنظیم اساسنامه و شرکتنامه از تخصص یک فرد حقوقی و وکیل خبره استفاده نمایید. شرکت شما قرار است تا سال های سال به فعالیت خود ادامه دهد . بایدتمامی احتمالات در نظر گرفته شود و تمامی توافقات در ان دیده شود . با درج هر نکته ای که  نباید درج گردد امکان دارد بعدا شراکت شما به هم بخورد و یا حقی نا حق شود و یا دست و پای شرکت برای ورود به بازار ها و فرصت های جدید بسته شود .

  ثبت شرکت
  ثبت شرکت یک موضوع کاملا حقوقی و حرفه ای است هر چند خود متقاضیان می توانند این کار را انجام دهند. انتخاب موضوع فعالیت شرکت ، نام شرکت و تهیه اساسنامه و شرکتنامه تنها سه مورد از مواردی است که برای ثبت شرکت مورد نیاز است . رفت و آمد های متوالی و سر و کله زدن با کلمات و برگه ها و اسناد حقوقی کار هر کسی نیست و به راحتی می تواند شما را کلافه کند . بسیاری از افرادی که دنبال ثبت شرکت بوده اند به دلیل مواجه شدن با این حجم از فعالیت و نداشتن اطلاعات کافی و رفت و آمد زیاد و پرداخت هزینه های متوالی و دوباره کاری های مرسوم از این فرآیند خسته شده و به راحتی قید ثبت شرکت و رویاهای خود را می زنند .

  در حین ثبت شرکت باید زمانبندی تکمیل و ارائه مستندات را بدانید و زمانی که باید مجددا مراجعه کنید را به خاط بسپارید . باید ایراد های احتمالی را بتوانید مرتفع کنید و به موقع برای ثبت نهایی ، ارائه مستندات و تنظیم مستندات اقدام نمایید . برای ثبت شرکت باید اسناد زیادی تکمیل و به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود .از جمله این اسناد تقاضانامه ثبت شرکت ، صورتجلسه هیئت مدیره ، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ، تعهدات مدیران ، معرفی نفرات مدیر و صاحبین امضاء مجاز ، اساسنامه ، شرکت نامه ،  اظهارنامه  و ... که به همراه مدارکی چون مدارک شناسایی اعضاء و مدیران ، سوابق سوء پیشینه اعضاء ، گواهی پرداخت سپرده های بانکی ، وکالت نامه ، و ... ضمنا باید چکیده ای از فعالیت شرکت و نفرات و تاثیر آنها در شرکت در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار درج گردد .

  بهتر است برای طی همه این موارد با یک شرکت صاحب صلاحیت و یا یک وکیل خبره قرار داد امضاء کرده و همه این موارد را به او بسپارید تا ضمن اینکه از فرآیند خسته کننده ثبت شرکت دوری می کنید اطمینان داشته باشید که شرکت شما درست بر اصول حقوقی و قانونی ثبت خواهد شد و نظرات شما هم برای ثبت شرکت دقیقا انجام شده است .

  دریافت کد اقتصادی و پرونده دارایی و دفاتر پلمپ مالیاتی
  اما همین که شرکت ثبت نهایی شد باید برای اینکه بتوانید اقدامات خود را بصورت قانونی آغاز نمایید ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی داده و کد اقتصادی دریافت نمایید و سپس با ارائه مدارک شرکت دفاتر پلمپ مالیاتی خود را دریافت نمایید .هر چند حضور در اداره دارایی و تشکیل پرونده کار خسته کننده و پیچیده ای است ولی چاره ای دیگر نخواهید داشت. بدون دریافت کد اقتصادی و دفاتر پلمپ فعالیت شرکت شما غیر قانونی خواهد بود .

  کد اقتصادی کدی است 12 رقمی که باید در تمامی اسناد و سر برگ های شرکت منظور شود و دفاتر پلمپ نیز به منظور بررسی صورتحساب های سالیانه باید بصورت منظم و بدون خط خوردگی تکمیل و هر ساله تحویل اداره دارایی گردد.

  بهتر است با همان وکیل و شرکتی که قرار داد همکاری برای ثبت شرکت را امضاء نموده اید شرط کنید که این موارد را نیز آنها برای شما انجام دهند . تشکیل پرونده برای سال اول فعالیت خسته کننده است وبرای سال های بعد مشکلات سال اول را نخواهید داشت .

  انجام اقدامات اختیاری برای شرکت
  اما بسیاری از شرکت های پس از ثبت و دریافت کد اقتصادی و دفاتر پلمپ فعالیت خود را آغاز می کنند و می توانند به راحتی و بدون نگرانی در میدان رقابت با سایر رقبا حضور به هم رسانده و برای آینده مورد نظر خود بجنگند .

  هر چند برای ادامه راه شرکت مشکلی وجود نخواهد داشت ولی حقیقت ماندگار بودن در بازار و پذیرش شما توسط سایر شرکت ها و نهاد ها و همچنین رقابت سالم داشتن در فضای رقابتی این روز ها بسیار مشکل است. اعتبار و سرمایه شرکت شما تا حدودی می تواند این موضوعات را حل کند ولی اگر خواهان رشد بیشتر شرکت خود هستید باید راه هایی را برای این رشد پیدا کنید . حقیقت این است که بازار این روز ها بازار رقابتی و سختی است ولی نمی توان کتمان کرد که افراد موفق  راه های موفقیت خود را پیدا کرده و حتی در همین بازار های ملتهب هم می توانند مشکلات خود را حل کرده و به موفقیت برسند.

  پیشنهاد ما به دوستانی که می خواهند بر مشکلات بازار و عدم موفقیت خود فایق آیند دو موضوع است . اول ثبت یک برند موثر و مدیریت آن تا رسیدن به هدف و دریافت گرید و رتبه شرکت خود .شرکت هایی که می خواهند خود را معرفی نمایند باید از یک علامت و نشانه تجاری استفاده کنند تا مشتریان بتوانند با اشاره به این نشان آنها را به هم معرفی کرده و در جامعه جایگاهی برای خود به دست بیاورند . اما برای اینکه توانایی خود را به رقبا و سایر شرکت ها و نهاد ها اثبات کنید و شانس خود را برای پیروزی در مناقصات و مزایده ها افزایش دهید کسب رتبه خوب برای شرکت بسیار ضروری است . با ثبت برند و علامت تجاری و دریافت گرید و رتبه مناسب برای شرکت می توانید به مشتریان خود اعلام نمایید که تا چه حد به خود و شرکتتان اعتماد دارید و این حس را به آنها هم منتقل کنید

  هر چند ثبت شرکت کاری سخت و زمان بری است ولی اکثر افراد موفق با ثبت شرکت و تبدیل شدن به شخصیت حقوقی توانسته اند آینده موفق خود را بسازند. فکر نمی کنم کارمند و یا کارگری را سراغ داشته باشید که با کار برای دیگران و در شرکت ها و برای افراد متخصص دیگر توانسته باشد به موفقیت زیادی دست پیدا کرده باشد . برای ثبت شرکت خود همین امروز با مشاورین و متخصصین ما تماس بگیرید تا ضمن دریافت راهنمایی و استفاده از تخصص انها در تمام زمینه ها و مشکلات اشاره شده فردی اصلح را در کنار خود داشته باشید و مطمئن باشید فرآیند ثبت شرکت شما در کمترین زمان وبا بهترین کیفیت انجام خواهد شد .

   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


  مناطق آزاد تجاری مناطق اقتصادی تحت مالکیت یک دولت و کشور می باشند که به دلیل داشتن مزایای فراوان برای شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی همواره مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار در این مناطق می باشد. این مناطق به دلیل دسترسی مناسب به لنگر گاه ها و مناطق مناسب برای پهلو گیری کشتی ها و همچنین به دلیل داشتن شرایط مطلوب و ویژه ای برای شرکت ها باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی به فکر ثبت شرکت و یا شعبه ای از شرکت خود در این مناطق باشند .

  از سال 1372 که قانون مناطق آزاد تجاری در ایران به تصویب رسید مقررات خاص و دقیقی برای  اداره امور این مناطق در حوزه های گمرکی ، بازرگانی ، اشتغال ، بیمه ، تردد  و ... در نظر گرفته و تصویب و اجرایی شد .

  هر ساله تعداد زیادی شرکت در این مناطق به ثبت می رسند و لیکن برای تاسیس و ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید مطابق چارچوب و قوانین و مقررات حاکم در این مناطق و طبق مصوبه ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران  مورخ سال 1374 و همچنین اصلاحیه هایی که بعدا به این قوانین در سال های 1375 و 1387 اضافه شد عمل نمود .

  طبق ماده 5 این مصوبه تمامی انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری که موضوع فعالیت انها مجاز بوده و مورد تایید جمهوری اسلامی ایران باشند چه داخلی و چه خارجی می توانند مطابق این قوانین و مقررات در هر یک از مناطق آزاد اقتصادی اقدام به ثبت و راه اندازی شرکت بکنند .  بنابر این ثبت شرکت و نمایندگی و شعبه شرکتها در این مناطق بخصوص برای شرکت ها و موسسات ایرانی به راحتی امکان پذیر می باشد و شرکت ها و موسسات غیر تجاری خارجی هم در صورتیکه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشند می توانند در این مناطق ایران ثبت شرکت و یا نمایندگی و شعبه داشته باشند .

  اما توجه به این نکته بخصوص برای افراد و شرکت های خارجی حائز اهمیت است که با توجه به ماده 4 همین مصوبه  تمامی شرکت ها و موسساتی که در این مناطق ایران به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها هم در همان منطقه باشد شرکتی ایرانی تلقی خواهند شد هر چند مالکیت معنوی این شرکت متعلق به افراد خارجی باشد .

  تبصره 1 ماده 4 همین مصوبه به این موضوع هم اشاره دارد که شرکت و موسسات خارجی مجاز به راه اندازی شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد تجاری ایران می باشند که  در کشور خود و مطابق با قوانین و مقررات کشور خود شرکتی ثبت شده و قانونی داشته باشند و این موضوع توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم رسیده باشد . البته چنانچه شرکتی خارجی تنها بخواهد یک نمایندگی و یا یک شعبه در این مناطق داشته باشد می تواند به عنوان یک شرکت خارجی در ایران فعالیت نموده و اصالت خارجی بودن خود را حفظ نماید .

  حال پس از ثبت و راه اندازی شرکت ، شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد تجاری این شرکت ها باید مطابق با قوانین و مقررات حاکم در هر یک از این مناطق عمل نمایند و پیروی از قوانین هر منطقه بر آنها لازم است . طبق قانون حاکم در این مناطق شعبه  ثبت شده در منطقه آزاد قسمتی از یک شرکت اصلی است که در خارج از محدوده ان منطقه آزاد به ثبت رسیده باشد و اکثریت سهام آن  مربوط به شرکت یا موسسه ثبت کننده شعبه بوده و شعبه ثبت شده تنها قسمتی از  موسسه یا آن شرکت اصلی و زیر نظر اصلی آن شرکت یا موسسه باشد .

  ضمن اینکه شعبه شرکت خارجی به عنوان نماینده شرکت اصلی در محل فعالیت خواهد کرد و باید وظایف شرکت اصلی را در منطقه انجام دهد و فعالیتی مغایر با فعالیت شرکت اصلی نمی تواند در محل انجام دهد . نمایندگی یک شرکت هم باید تمامی اختیارات شرکت اصلی را داشته باشد و تمامی تعهدات ثبت کننده شرکت مورد قبول و تعهد شرکت اصلی باشد .

  مطابق قوانین جاری در مناطق آزاد تجاری برای ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری در مناطق آزاد باید طبق ماده 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد مدارک زیر ارائه شود :

  اظهارنامه ثبت
  اساسنامه ثبت
  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  صورتجلسه مربوط به اولین جلسه هیئت مدیره
  گواهی بانکی دال بر سپرده شدن 35% سرمایه نقدی مورد نیاز
  مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر می شود .
  گواهی سوء پیشینه اعضاء
  گواهی شناسایی و هویتی اعضاء
  همچنین شرکت های خارجی که خواهان ثبت نمایندگی با شعبه در مناطق آزاد ایران می باشند باید مطابق با ماده 8 ضوابط ثبت شرکت ها مدارک زیر را ارائه نمایند :

  تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت ان
  مرجع اصلی ثبت شرکت اصلی و شماره ثبت مربوط به آن
  معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه و اخطاریه های لازم
  در صورت وجود نمایندگی های دیگر در ایران معرفی آنها با ارائه ادرس
  تعیین تابعیت کشور
  همه مدارک ارائه شده توسط شرکت اصلی برای ثبت شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد ایران باید به زبان فارسی ترجمه و نمایندگی ایران در کشور شرکت اصلی باید  حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای ثبت شعبه و نمایندگی در ایران را تایید نماید .

  البته در این مناطق تنها شرکت ها و موسساتی که فعالیت بیمه ای انجام می دهند علی رغم دریافت مجوز از منطقه آزاد مربوطه باید از بیمه مرکزی ایران هم مجوز مورد نیاز را اتخاذ کرده باشند .

  شرکت ها ، شعب و نمایندگی هایی که در هر یک از مناطق آزاد ایران به ثبت می رسند موظفند هرگونه تغییرات در این شرکت ها و شعب و نمایندگی ها را که مربوط به موراد تعیین شده در ساختار شرکت و اساسنامه و شرکتنامه شرکت می باشد را ظرف مدت حداکثر یک هفته به اطلاع واحد ثبتی منطقه برسانند .

  در ایران مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری متفاوتی وجود دارند . اما چه تفاوتی بین این مناطق با هم وجود دارد ؟

  طبق مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری دارای 20 سال معافیت مالیاتی می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی  تنها تخفیفاتی برای مالکین شرکت ها و افراد حقوقی به میزان مشخص برای مالیاتشان تعیین می شود . همچنین در مناطق آزاد تجاری هر فرد داخلی و خارجی می تواند اقدام به خرده فروشی نماید ولی در مناطق ویژه اقتصادی تنها افراد خارجی می توانند خرده فروشی کنند .

  در مناطق ویژه اقتصادی  برای اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران  در خصوص مناطق ویژه روادید صادر می شود ولی در مناطق آزاد اقتصادی  روادید در هنگام ورود به کشور و مرز ورودی اعطا می شود . در نهایت مقررات کار و بیمه افراد خارجی در مناطق آزاد اقتصادی  طبق مقررات حاکم بر منطقه آزاد اقتصادی کشور می باشد و ممکن است منطقه با منطقه متفاوت باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی  تابع مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران می باشد .

  در حال حاضر 8 منطقه آزاد تجاری در ایران  وجود دارند که به ترتیب عبارتند از : چابهار ، قشم ، کیش ، اروند ، انزلی ، سلفچگان ، ارس و ماکو  که خوشبختانه کارشناسان و متخصصین ما بنا بر تجربه و دانش خود می توانند در همه این مناطق در کوتاه ترین زمان شرکت و شعبه و یا نمایندگی مورد نظر شما را بدون هیچ نگرانی به ثبت برسانند .

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
  هر چند تمامی افراد و شخصیت های حقوقی مشغول فعالیت در ایران باید پس از ثبت شرکت خود بصورت سالیانه اقدام به دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی نموده و مطابق آن و در زمان های تعیین شده اقدام به ارائه این دفاتر به اداره دارایی و تعیین مالیات و پرداخت آن نمایند ولیکن در بسیاری از موارد قانون گذار با ارائه لوایح قانونی برخی از شرکت ها را از کل و یا برخی موارد مالیاتی معاف اعلام نموده که باید شرکت ها در هنگام محاسبه مالیات خود این موارد را به اطلاع اداره دارایی با مستندات کامل برسانند تا موضوع معافیت مالیاتی شامل حال آنها بشود.

  معافیت مالیاتی هم برای تعاونی ها و هم برای شرکت ها و موسسات غیر تجاری در نظر گرفته شده است . جدای از اینکه موسسات غیر تجاری در صورتیکه به فعالیت های خیر خواهانه و عوام پسندانه پرداخته باشند و سود و منفعتی در این راه کسب نکنند کلا از مورد مالیات معاف می باشند سایر شرکت های  و تعاونی ها باید مالیات های تعیین شده مستقیم خود را پرداخت نمایند و در صورت برخورداری از معافیت می توانند از ان استفاده کنند.

  معافیت های تعیین شده برای تعاونی ها و شرکت ها در حوزه های زیر  مطابق مصوبه سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر می باشد :

  تمامی شرکت های فعال در حوزه کشاورزی مطابق با ماده 81 قانون مالیات های مستقیم که درآمد حاصل از فعالیت آنها از طرق کشاورزی مانند خود کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش ماهی ، زنبور عسل و طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیا مراتع و جنگل ها ، باغات و باغستان ها و ... از پرداخت مالیات معاف می باشند .
  تمام تعاونی های متعارف و شرکت های تعاونی و سهامی عام طبق تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم 25 درصد تخفیف معافیت مالیاتی از روی درآمد خود را خواهند داشت .
  مطابق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی و یا معدنی بخش های خصوصی و تعاونی که پس از سال 1381 به این طرف مجوز بهره برداری گرفته اند از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج تا 80 درصد و به مدت 4 سال از پرداخت مالیا ت موضوع ماده 105 قانون معاف می باشند. البته این موضوع برای کلیه شرکت ها و تعاونی های نامبرده شده در مناطق کمتر توسعه یافته تا 100 درصد قابل اجرا می باشد .
  طبق تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم تمامی اشخاص حقوقی فعال در زمینه های ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهره برداری بوده و این پروانه را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده باشند از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف می باشند .
  طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم قسمتی از سود شرکت های مشمول پرداخت مالیات که به منظور توسعه و نوسازی و یا در راستای تکمیل واحد های موجود صنعتی و معدنی و یا برای ساخت واحد های جدید صنعتی و معدنی در همان سال به کار گشته شده است به شرط اینکه قبلا مجوزهای مورد نیاز برای توسعه و تکمیل واحد های صنعتی از نهاد های ذی صلاح دریافت شده باشد از 50 درصد معافیت مالیاتی مذکور در ماده 105 قانون معاف می باشند.
  البته در صورت اینکه هزینه این تکمیل و نوسازی بیش از هزینه های مازاد مشمول بر مالیات ابرازی شرکت ها شود می توانند از این معافیت حداکثر تا سه سال  به میزان مازاد ذکر شده و یا باقی مانده هزینه اجرای طرح بهره مند شوند .

  کلیه شرکت های تعاونی و شرکت ها خصوصی که در محدوده آبریز تهران واقع شده اند و تعداد کارکنان انها حداکثر 50 نفر باشد ، چنانچه تاسیسات کاری خود را به خارج از شعاع یکصد و بیست متری تهران انتقال دهند از ضوابط موجود در وزارت امور اقتصادی  و دارایی بهره مند شده و از پرداخت مالیات تا 10 سال معاف خواهند بود .
  طبق بند ( ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تمامی شرکت های تعاونی و خصوصی و دولتی و شبه دولتی که در امور انتشاراتی و مطبوعاتی و همچنین فرهنگی و هنری فعالیت دارند و به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند  از پرداخت مالیات معاف می باشند .
  مطابق تبصره 1 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم کلیه موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی و موسسات فرهنگی و هنری در خصوص تمامی درآمد های خود از راه های برگزاری سمینار های آموزشی ، دوره های آموزشی ،  نشر کتاب ، نشریه های دوره ای و ... به دست می آورند  مشمول مالیات نخواهد شد .
  صادر کنندگان محصولات حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیات های مستقیم کلیه درآمد های صادراتی محصولات تمام شده آنها در حوزه صنایع بخش کشاورزی  مانند محصولات : زراعی ، باغی ، دام و سیور ، شیلات ، جنگل و مراتع  و صنایع وابسته به آن  در راستای رسیدن به هدف  صادرات کالاهای غیر نفتی  به خارج از کشور تا 100 درصد از مالیات معاف خواهند بود .
  مطابق ماده 142 قانون مالیات های مستقیم کلیه شرکت های تعاونی تولیدی و اتحادیه های تولید صنایع دستی از پرداخت 100 درصد مالیات در خصوحص درآمد حاصل از صادرات کالاهایی که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر در ماهیت آنها مجددا صادر شده اند معاف خواهند بود .
  تمامی اشخاص حقوقی طبق ماده 49 برنامه سوم توسعه که اقدام به جذب نیرو  از مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی بنمایند تا سقف مالیات بر حقوق دریافتی کارکنان جدید از پرداخت مالیات معاف می باشند .
  سرمایه گذارانی که در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری نمایند طبق ماده 50 برنامه سوم توسعه از معافیت از حقوق و عوارض دولتی برخوردار خواهند شد .
  طبق بند ب ماده 113 برنامه سوم توسعه کالاها و خدمات صادر شده مشمول پرداخت مالیات نمی شوند .
  طبق بند د ماده 163 برنامه سوم توسعه تمامی هزینه های پرداخت شده اشخاص حقوقی به منظور تعمیر ، تجهیز و ساخت فضاهای مذهبی و مساجد  باید توسط اداره دارایی به عنوان مالیات پذیرفته و از حساب مالیات کسر شود .
  طبق ماده 169 برنامه سوم توسعه به منظور تامین امکانات و حمایت های قانونی و اعتباری از ورزش و فعالیت های ورزشی در طول سال های اجرای برنامه سوم توسعه مبالغی که در این راستا و به این منظور برای تکمیل فضاها ، اماکن و باشگاه های ورزشی و ... و به منظور کمک به سازمان تربیت بدنی پرداخت شود می تواند از هزینه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی کسر شود .
  مطابق ماده 175 برنامه سوم توسعه و در راستای تحقق آرمان های امام خمینی (ره) و با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی  صرف تقویت و توسعه پایگاه های بسیج شود از مبلغ کل مالیات آنها کم خواهد شد  و دولت هم باید  یک درصد از  سود ناخالص  کلیه شرکت های دولتی و شرکت های تابعه و شبه دولتی و وابسته به آنها و شرکت هایی همچون شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی ذوب آهن و ... صرف امور بسیج نماید .
  موضوع معافیت مالیاتی تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شامل حال شرکت های تولید فناوری اطلاعات نیز خواهد شد .
  طبق تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی واقع در اصفهان ، اراک ، مشهد ، تبریز ، اهواز و شیراز که کارخانه های خود را به شعاه 120 کیلومتری شهر های اصلی و در شهرک های صنعتی قرار دهند  از پرداخت 50 درصد مالیت معاف خواهند بود .
  طبق ماده 13 قانون چگونگی اداه مناطق آزاد اقتصادی کلیه شرکت های فعال که در این مناطق راه اندازی شوند از موقع بهره برداری مشمول 20 سال معافیت مالیاتی خواهند شد .
  شرکت های ادغامی با شرکت های بزرگتر طبق بند الف ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه سرمایه شرکتی که از ادغام این شرکت ها به وجود بیاید تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده  از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
  در نتیجه شرکت های تعاونی به شرح خدمات و فعالیت های زیر از پرداخت کل مالیات خود معاف خواهند بود :

  شرکت های تعاونی مصرف مخصوص کارکنان موسسات دولتی
  شرکت های تعاونی مسکن مخصوص کارکنان  موسسات دولتی
  شرکت های تعاونی مصرف مخصوص کارکنان موسسات غیر دولتی
  شرکت های تعاونی حوزه صیادان
  شرکت های تعاونی مخصوص دانشجویان
  شرکت های تعاونی مربوط به دانش آموزان
  شرکت های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از افراد خود روستا
  تعاونی های مصرف و مسکن مخصوص کارکنان دولتی و موسسات غیر دولتی باید منحصرا متشکل از این افراد باشد و تنها مشغول به تهیه ملزومات و مسکن برای افراد عضوی باشد که توانایی خرید خانه را نداشته و یا فاقد منزل بوده و از پس هزینه های زندگی و خرید ملزومات مورد نظر با استناد به موارد قانونی بر نیایند . در صورت محرز شدن خلاف این موضوع تعاونی متخلف محسوب خواهد شد .

  همچنین اعضاء تعاونی های مسکن نباید دارای خانه بوده و به محض خانه دار شدن  عضو خانه دار شده  باید نسبت به سهم خود در تعاونی  مالیات خود را پرداخت نماید . در شرکت های تعاونی تولیدی روستایی  هم باید حتما اعضا از بین خود روستای مربوطه انتخاب شده باشند در غیر اینصورت افرادی که روستایی نباشند باید به نسبت سهم خود مالیاتشان را پرداخت نمایند .برای این منظور باید نام تمامی افراد غیر روستایی توسط هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه به اداره دارایی ارائه شود .
   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398

   
  استان قم یکی از مرکزی ترین استان های ایران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد از نظر صنعتی و تجاری برای ایران حائز اهمیت فراوان است. این استان در مسیر مواصلاتی شرق و غرب و شمال و جنوب قرار داد و به همین دلیل شرکت ها و صنایع موجود در این استان دسترسی بسیار خوبی به همه استان های ایران دارند. استان قم همچنین به دلیل بهره مندی از یکی از مهم ترین مناطق آزاد تجاری ایران یعنی منطقه آزاد سلفچگان اهمیت خود را در اقتصاد ایران بیش از پیش به رخ کشیده است.

  ثبت شرکت و یا یک موسسه غیر تجاری در حوزه های تخصصی می تواند در این استان به راحتی بر شرایط اقتصادی و مالی افراد تاثیر مثبتی بگذارد. فرصت های زیادی که در این استان برای ورود به تجارت و اقتصاد کشور نهفته است تنها با داشتن یک شخصیت حقوقی می تواند رخ نشان داده و نتایج و بهره های فراوان را به موسسین خود ارزانی دارد.

  از این رو در دنیای سرشار از سرعت و تکنولوژی این روزها به جرات می توان گفت نداشتن شخصیت حقوقی برای افراد و تخصص های مختلف یک نقطه ضعف اساسی به حساب می اید. نقطه ضعفی که هر روز پر رنگ تر می شود و شرایط را برای رقابت و ورود به عرصه های مختلف برای افراد حقیق دشوار تر می کند.

  در واقع بسیاری از ارگان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی دیگر کمتر زیر بار پذیرش ریسک و مسئولیت سپردن فعالیت های خود به افراد عادی و حقیقی می شوند. انها اغلب شرکت ها و موسسات غیر تجاری را انتخاب می کنند و تمایل دارند کار و نیاز خود را با بیمه و اعتبار لازم انجام دهند.

  چرا باید شرکت ثبت کنیم؟

  همانگونه که اشاره شد داشتن شرکت باعث می شود که فرصت های زیادی را به دلیل تمایل شرکت های دولتی و غیر دولتی برای کار با موسسات غیر تجاری و شرکت ها به دست بیاورید. در ایین نامه ها و قوانین اغلب این شرکت ها اینگونه تعیین شده که فعالیت های تخصصی باید برون سپاری شود و این برون سپاری باید به شرکت های و شخصیت های دارای اعتبار واگذار شود.

  در این بند از قوانین شرکت ها به دو دلیل برای ثبت شرکت فقط اشاره شده است. اول برون سپاری فعالیت های تخصصی و دوم انجام این برون سپاری به شرکت ها و موسسات قانونی. در نتیجه این خود بهترین فرصت است که از تخصص و علم خود برای ورود به این حجم گسترده بازار کار استفاده کنید.

  در شرایطی هم می تواند گفت شرکت ها اعتباری دارند که می توانند حتی مشتریان بازار ازاد را هم راحت تر جذب نمایند. عمدتا خرید های بی واسطه و حجیم شرکت ها و تولید انبوه و خدمات گسترده انها باعث می شود که هزینه های تمام شده برای این شرکت ها به مراتب کمتر از افراد حقیقی باشد که این موضوع باعث می شود  قیمت این شرکت ها و موسسات هم از افراد حقیقی کمتر بوده و ضمنا به دلیل فعالیت گروهی و تخصصی در این شرکتها کیفیت و کمیت کار هم با ارتقا نسبی بالاتری برخوردار باشد.

  حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی نیز فرصت های زیادی را تنها برای شرکت ها و موسسات حقوقی به همراه دارد. شناخت این فرصت ها و مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی در سایه یک شخصیت حقوقی  مشخصا تاثیر فوق العاده ای در مثبت شدن روند مذاکرات شما خواهد داشت. شما در این مذاکرات هم سرمایه لازم را اغلب خواهید داشت و هم قدرت اجرایی و مهم تر از همه اعتبار لازم را خواهید داشت. به همین دلیل به سادگی می توانید از فرصت های موجود در نمایشگاه ها و حتی فرصت های موجود در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی هم بهره ببرید

  تسهیلات بانکی به شرکت ها بیشتر است،  مسئولیت کار در شرکت ها به دلیل تقسیم این مسئولیت ها در بین شرکا کمتر است ، فعالیت شرکت منحصر به یک موضوع خاص نمی شود، کار بصورت مشارکتی و با تعیین حدود اختیارات هر فرد انجام می شود، قرارداد فی مابین شرکت ها با شرکت های دیگر معتبر تر است، امکان افزایش سرمایه در شرکت ها راحت تر است ، توان رقابتی شرکت ها به دلیل بهره مندی از تعداد خیلی بیشتر متخصصین در سطح فعالیت شرکت بیشتر است، شرکت ها راحت تر می توانند اقدام به دریافت نمایندگی و یا ثبت شعبه شرکت های خارجی و معتبر داخلی را داشته باشند و صدها دلیل دیگر که هر کدام اهمیت ثبت شرکت در قم را اثبات می کند.

  نگران موضوع ثبت شرکت خود  هم نباشید. خوشبختانه به دلیل  تخصصی بودن ثبت هر گونه شرکت و در موضوعات مختلف موسسه حقوقی  با بهره گیری از شناخته شده ترین و زبده ترین کارشناسان و متخصصین داخلی موضوع ثبت انواع شرکت در موضوعات و تخصص های مختلف و در شهر های و شهرستان های مختلف را به راحتی و تنها با داشتن یک وکالتنامه از مشتریان خود به سرانجام مطلوب مشتری می رساند.

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398


   
  یکی از مواردی که در هنگام ثبت و راه اندازی شرکت و همچنین در ادامه روند فعالیت شرکت در همه زمان ها و طول عمر شرکت مورد نظر و اهمیت است انتخاب بازرس برای شرکت می باشد. شرکت های سرمایه ای یعنی شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص به همراه شرکت های تعاونی تولید و مصرف الزاما باید در اساسنامه خود بازرس را تعریف و حداقل یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل را معرفی نمایند.  

  این تعداد می تواند بیشتر هم بسته به توافق و موضوع اساسنامه در نظر گرفته شود. اما سایر شرکت ها مانند شرکت های با مسئولیت محدود، شرمت تضامنی و شرکت های نسبی و با مسئولیت محدود الزامی به تعیین بازرس در شرکت ندارند هر چند عقیده کارشناسان تعیین و معرفی حداقل یک نفر به عنوان بازرس در این شرکت ها می باشد. شرکت های مختلط نیز نوع بازرسی متفاوتی دارند و بسته به نوع شرکت که مختلط سهامی است یا مختلط غیر سهامی وظیفه بازرسی به شرکا سهامدار و یا شرکا با مسئولیت محدود واگذار شده است.

  اما برای انتخاب بازرس مجمع عمومی موسسین برای اولین دور این وظیفه را عهده دار خواهد بود یعنی درست در زمانی که شرکت باید به ثبت برسد و در دوره های بعدی و در زمان فعالیت روتین و عادی شرکت باید بصورت سالیانه این بازرسین توسط مجمع عمومی عادی تعیین و معرفی شوند. البته این مجمع می تواند در هر زمان نسبت به برکناری این بازرسین و یا جانشین کردن انها اقدام نماید.

  وظیفه بازرسین در شرکت ها متنوع است ولی عموم کار آنها بازرسی بر وظایف مدیران، هزینه های سازمان، رسیدگی بر امور مالی و قوانین شرکت و قرارداد های شرکت می باشد.

  اما انتخاب بازرس برای شرکت متناسب با قوانین و مقررات تجاری ایران باید باشد. هر فردی نمی تواند در شرکت های سهامی و سرمایه ای اقدام به بازرسی بکند و باید دارای شرایط مشخص شده در قانون تجارت ایران باشد. از این رو انتخاب بازرس باید با شناخت این قوانین همراه باشد.

  چه افرادی نمی توانند بازرس شرکت باشند؟

  همانگونه که آورده شد از مهم ترین وظایف بازرسین نظارت بر عملکرد مدیران و مسئولین شرکت می باشد بنابر این اولین پارامتر برای انتخاب بازرس اشراف این افراد بر مسائل مدیریتی می باشد.

  دوم اینکه باید بازرس بر مسائل مالی و حقوقی نیز تسلط نسبی داشته باشد و بتواند شرایط قانونی و غیر قانونی شرکت را تشخیص و در تنظیم گزارشات توانایی لازم را داشته باشد. ضمنا شناخت صورت های مالی و حقوقی شرکت نیاز به دانش کافی حقوقی و حسابداری و مالی دارد تا بازرس را با این قابلیت همراه کند که بتواند در صورت تخلفات مالی آنها را تشخیص دهد.

  از دیگر شرایط یک بازرس این است که بتواند در حوزه تنظیم قرار داد های داخلی و ترجیحا خارجی قوانین مربوطه را بداند و اصول و شرایط لازم برای تنظیم یک قرارداد را حداقل بصورت نسبی تشخیص دهد. این موضوع باعث خواهد شد فرد انتخاب شده بتواند از حقوق همه سهامدارن دفاع کند.

  این شرایط بصورت اختیاری و توصیه شده است و سهامدارن هیچ الزامی به رعایت موارد فوق ندارند. اما به دلیل اهمیت جایگاه بازرس بهتر است بازرسین منتخب به این شرایط تسلط داشته باشند. اما در هنگام تعیین بازرس برای شرکت برخی از موارد الزامی است و مجمع عمومی عادی در انتخاب نفرات بازرس در این موارد باید دقت کافی را انجام دهد که در صورت عدم دقت کافی و معرفی فردی مغایر با شرایط زیر مرتکب تخلف حقوقی شده اند.

  بازرس منتخب مجمع عمومی عادی نباید هر یک از شرایط زیر را داشته باشد:

  دارای ممنوعیت قانونی به جهت فعالیت در زمینه بازرسی را داشته باشد. منظور اینکه دارای سوء پیشینه و جرائمی باشد که انتصاب او برای این سمت را تحت الشعاع قرار داده باشد.
  از مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت باشد
  از نزدیکان و خویشاوندان نزدیک مدیران و اعضا هیئت مدیره باشد و یا قرابت و دوستی نزدیک با هر یک از این افراد داشته باشد.
  شرایط سنی کمتر از 23 سال داشته باشد
  از سلامت روحی و روانی و جسمی لازم برخوردار نباشد
  از ذی نفعان شرکت به هر دلیل محسوب شوند
  بازرسین منتخب شرکت می توانند در جلسات مختلف شرکت حضور داشته باشند اما نمی توانند در هر یک از این جلسات حق رای داشته باشند و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در شرکت نباید تحت الشعاع نظرات و ایده های بازرس باشد.

  موسسات و شرکت های حسابداری و حسابرسی و بازرسی فراوانی وجود دارند که قانونا می توانند نقش بازرس را در شرکت های ایفا کنند.

   
   

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


  الف)تغییر نام شرکت
  ب)تغییر موضوع شرکت
  ج)تغییر محل شرکت
  د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیات مدیره باشد)
  ه)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)
  الف)تغییر نام شرکت
  مراحل و مدارک مورد نیاز:
  1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
  2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
  3.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام:
  الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
  ب:اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
  یادآوری:قبل از تحویل صورتجلسه ی تغییر نام،متقاضی می بایستی نسبت به پرداخت حق الثبت،اقدام و سپس به واحد تعیین نام،جهت اخذ و ثبت نام جدید،مراجعه کند.
  ب)تغییر موضوع شرکت:
  1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
  2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
  3.اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس
  4.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام
  الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
  ب:اصل روزنامه ی حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ی ثبت شرکت ها خواهد شد.
  ج)تغییر محل شرکت
  مراحل و مدارک مورد نیاز:
  1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
  2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
  تذکر1:در صورتی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره ی شرکت تفویض شده باشد هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.
  تذکر 2:اگر تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد می بایستی پرونده ی شرکت به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
  د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)
  مراحل و مدارک مورد نیاز:
  1.تشکیل جلسه هیات مدیره
  2.تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
  3.فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
  4.برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
  5.فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
  مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
  تذکر:چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.
  ه)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)
  مراحل و مدارک مورد نیاز:
  1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.
  2.فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید
  3.اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)
  5.فهرست جداگانه صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


  تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه ی آغاز تعهدات شرکت را معین می کند،در واقع ،تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول ،نمی توان تعهداتی را که شرکا بر عهده  گرفته اند بر عهده ی شرکت گذاشت،چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.

  در این رابطه ماده ی 583 قانون تجارت مقرر می کند«کلیه ی شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»،ولی به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود.برعکس،قانون گذار ما در ماده ی 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است.موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت،دارای شخصیت حقوقی می شوند(ماده ی 587 ق.ت).
  پس به طور مسلم،شرکت های تجاری-همانند موسسات و تشکیلات دولتی-برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند،اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟پاسخ کلی به این سوال آسان است و آن این است که در حقوق ایران،شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل»شده باشد.اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است:
  -شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه ی نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیر مقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد96،118 و ماده ی 185 ناظر به ماده ی 118 قانون تجارت).
  -شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه ی شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).
  شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه ی سهامداران،پرداخت قسمت نقدی سرمایه-که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد-انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه ی سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده ی 20 لایحه ی قانونی 1347).
  -شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده ی 176 قانون تجارت رعایت شده باشد.این مواد عبارت اند از:ماده ی 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند.به موجب این مواد ،برای تشکیل شرکت لازم است:
  1-تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)
  2-سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده ی 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
  -تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد.برای مثال،اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد،زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود.
  قانون گذار درباره ی زمان تشکیل مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است.مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجاد نمی شود،چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه ی جمعی نیست و تا عملاَ چنین سرمایه ای تشکیل نشود،تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود،اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟وجود ماده ی 150 قانون تجارت چنین شبهه ای را القا می کند.به موجب این ماده: «در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد،شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود... ».آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده،شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ماده ی 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند.به موجب این ماده: «هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را نپرداخته اند و یا پس از تادیه مسترد داشته است،طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است،مستقیماَ علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه ی دعوا نمایند... ».
  مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه ی خود را پرداخته باشد،طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند،زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد.بر عکس،تا زمانی که سهم الشرکه ی شرکا پرداخت نشده،طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقیم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند،مراجعه کنند.از این گذشته،برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی می توان از قاعده ی وحدت ملاک استفاده کرد.در واقع،قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118 قانون تجارت)با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود،اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاَ منطقی است،کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی چنانچه گفتیم،قانون گذار تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است.پس،به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نیز باید گفت که شرکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که«تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».در این زمان،دارایی جمعی،یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است،مراجعه کنند.
  به هر حال،تشتت در مقرراتی راجع به تاریخ شروع شخصیت جقوقی در شرکت های مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی معین کند که بهترین تاریخ،تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکت های تشکیل شده مبادرت کنند،مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد.قانون گذار ایران،در وضع ماده ی 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است،اما اولاَ این ماده در صورتی اعمال می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشد و بنابراین،عدم ثبت لزوماَ به اجرای آن منتهی نمی شود،ثانیاَ به جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا،همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا که این امر خود، مشکلاتی را به بار می آورد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


  مقررات ثبت شرکت ها ،هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها.هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها،آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند.اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی ،تضامنی ،مختلط و تعاونی)به اختصار بیان شد.سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.

  برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است،شرکت با جمع شرایط دیگر،تشکیل شده محسوب خواهد  شد،اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند،به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است،منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
  پس ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد،بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد،بدون آنکه ثبت شده باشد،اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید،چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود،مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.
  ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای  به نام «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد.مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان،تصویب ترازنامه،کاهش یا افزایش سرمایه،هر نوع تغییر در اساسنامه،انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
  البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).
  علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.
  برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی  از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».
  همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

 • نظرات() 
 • شنبه 30 شهریور 1398


   
  شاید کمتر کسی را بتوان این روزها پیدا کرد که در سبد غذاهای مورد علاقه خود نامی از ماکارونی نبرد. ماکارونی شلاید در ابتدا با متد کشورهای اروپایی وارد بازار ایران شد ولی خیلی زود با بازار و سفره ایرانی همخوانی پیدا کرد و جای خود را در دلی همه اعضا خانواده از پیر تا جوان باز کرد.

  ماکارونی غذایی درست شده از غلات است، طبخ سریعی دارد، به عنوان یک غذای کامل شناخته می شود و طعم فوق العاده ای دارد. این غذا امروزه با انواع غلات هم درست می شود و با چاشنی های مختلف و دورچین متفاوت در هر فرهنگ به شکلی خود نمایی می کند.

  حتی در سال های اخیر انواع دیگری از ماکارونی با شکل های مختلف پیچ دار، صدفی و حلزونی و ... وارد بازار شدند و  انواع تولیدات مشابه آن هم پا به عرصه حضور گذاشتند.

  شاید در نگاه اول بتوان گفت که تنوع طلبی باعث ورود اشکال مختلف این ماده غذایی به بازار شد ولی به خوبی که نگاه کنی این موضوع شاید در دیگر نقاط دنیا به اندازه ایران اهمیت پیدا نکرده باشد. دلیل آن هم رقابتی شدن این صنعت بسیار پر طرفدار در ایران است.

  در تولیدات مواد غذایی انواع مختلف مواد غذایی مشتریان خود را همیشه دارند اما ماکارونی از جمله مواد غذایی است که فروش خیره کننده ای دارد. هر چقدر هم عرضه باشد باز هم تقاضا به دنبال آن می آید. دلایل زیادی می تواند باعث این موضوع باشد اما عمده ترین دلیل آن قیمت مناسب و حضور این ماده غذایی در همه انواع سفره ها است. فقیر و پولدار ماکارونی را دوست دارند و مثل برخی از غذاها مختص سفره فقرا و یا اغنیا نیست.

  این موضوع باعث شده تا حاشیه سود و امنیت تولید آن از نظر صرفه اقتصادی آنقدر زیاد باشد تا سرمایه گذاری در این صنعت به یک راهکار درآمد زایی و کارآفرینی مبدل شود. خیلی از افراد خواهان شناخت مسیر موفقیت خود در بازار پر استقبال ماکارونی هستند.

  رکن اساسی و کلیدی در موفقیت بازار امروزی ثبت شرکت ماکارونی است. موفقیت در این بازار نیاز به پشتوانه دارد و منظور از پشتوانه سرمایه نیست چرا که شما می توانید از چند میلیون تا چند میلیارد برای راه اندازی یک کارخانه تولید ماکارونی سرمایه گذاری کنید ولی به دلیل نداشتن اعتبار لازم هیچ فروشی را تجربه نکنید. بخصوص اینکه برای صادر کردن محصولات خودتان هم باید حتما نام تجاری و برند تجاری مشخص خود را بر اساس شرکت ثبت شده خود داشته باشید.

  مواد غذایی مانند ماکارونی نیاز به اعتبار دارد و این اعتبار در سایه اعتماد مردم به دست می آید. خود شما محصولی که تولید کننده مشخص نداشته باشد، برند ثبت شده معتبری نداشته باشد، دارای مهر استاندارد نباشد و یا شماره ثبت نداشته باشد و ... را تهیه می کنید؟

  بنابراین هیچ تردیدی نیست که برای داشتن سهم مناسب از بازار داخلی و برای ورود به بازار خارجی نیاز به ثبت شرکت ماکارونی دارید. اما چگونه؟

  ثبت شرکت ماکارونی

  شرکت ماکارونی از جمله شرکت های مواد غذایی است که نیاز به شناسنامه دارد. یعنی باید ضمن ثبت شرکت برای محصولات خود برای آن مجوز بهداشتی دریافت کنید و مجوز سازمان صنایع و معادن را هم بگیرید. اما حسن آن این است که برای ثبت شرکت ماکارونی نیازی نیست الزاما مجوز بهداشتی را در همان ابتدا دریافت نمایید و بعد از ثبت شرکت هم می توانید با معرفی یک نفر مسئول فنی و دریافت پروانه تاسیس و بهره برداری این مجوز را دریافت کنید. ضمنا گرفتن مجوزی از سازمان خاصی برای ثبت شرکت هم نیاز نیست.

  تمامی افراد حقیقی و حقوقی هم می توانند این نوع شرکت را به ثبت برسانند. بسته به نوع قالبی که برای شرکت در نظر گرفته می شود باید نفرات ثبت کننده شرکت مشخص و روال قانونی برای ثبت طی شود.

  یکی از مهم ترین پارامترهای ثبت شرکت ماکارونی انتخاب قالب ثبت شرکت است. به غیر از موسسه غیر تجاری هر یک از قالب های تعیین شده در چارچوب قانون تجاری ایران این اجازه را به شما می دهد که شرکت ماکارونی را در آن قالب ثبت کنید. اما عمدتا افرادی که به دنبال ثبت شرکت ماکارونی هستند دو نوع قالب را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود.

  البته می توانید قالب سهامی عام را هم اگر به دنبال ثبت شرکت ماکارونی در کنار انواع دیگر مواد غذایی هستید و اهداف بسیار بزرگی در سر دارید انتخاب کنید اما به دلیل خاص شدن این مورد اجازه دهید تا در خصوص این دو قالب پر طرفدار بیشتر توضیح دهیم.

  ثبت شرکت ماکارونی سهامی خاص

  همانگونه که در مقاله ثبت شرکت سهامی خاص توضیح دادیم شرکت های سهامی خاص در قالب سهامی و با تقسیم سهام بر اساس سرمایه نفرات شکل می گیرند. تعداد سهامداران این شرکت می تواند از حداقل سه تا چندین سهامدار به دلیل عدم ذکر در قانون باشد.

   این سهامداران بصورت قانونی باید حداقل یک میلیون ریال برای ثبت شرکت ماکارونی سهامی خاص خود در نظر بگیرند که البته با توجه به موضوع تولیدی بودن باید سرمایه بیشتری در نظر گرفت. بعد از تعیین میزان سرمایه باید 35 درصد از آن را در حساب رسمی شرکت تادیه نمایند. هر فرد میزانی از این سرمایه را عهده دار شده و در زمانی تعیین شده باید مابقی تعهد شده را بصورت نقدی و یاد غیر نقدی تادیه کند.

  پس از آن و بر اساس توافقات فی ما بین این سرمایه تبدیل به سهام شده و در بین نفرات تقسیم می شود و از این به بعد هر فرد تنها به اندازه این میزان مبلغ اسمی از سود و زیاد شرکت سهم خواهد داشت و در صورت متضرر شدن شرکت به غیر از میزان سهام خسرانی متوجه سهامداران نخواهد شد.

  ثبت شرکت ماکارونی در قالب شرکت سهامی خاص از این نظر طرفداران زیادی دارد که هیچ محدودیتی در رشد سرمایه و توزیع سهام و یا انتقال و ورود و خروج سهامدار با نظر مجمع عمومی در پیش آنها نخواهد بود.

  از بین نفرات سامدار و طبق آرا یک نفر به عنوان مدیر انتخاب می شود، نفراتی که حداقل 3 نفر هستند به عنوان اعضا هیئت مدیره و یک نفر بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل هم تعیین می شود.  انتخاب مدیران بصورت کلی در مجمع عمومی موسسین اتفاق می افتد و در این راستا نفرات تعیین شده باید شهادت دهند که از موضوع انتخاب اطلاع داشته و اقرار نمایند که این وظیفه را متقبل شده اند.

  سپس در جلسه هیئت مدیره موضوع مسئولیت ها تعیین می شود و نهایتا با درخواست این هیئت و یا مدیر عامل برای اداره ثبت کار ثبت شرکت بصورت قانونی آغاز می شود.

  در زمان ارائه درخواست برای ثبت شرکت ماکارونی سهامی خاص باید مدارک و مستندات زیر هم ارائه شود:

  مدارک شناسایی سهامداران و مدیران و بازرسین
  گواهی عدم سوء پیشینه مدیران، سهامداران و بازرسین
  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دو نسخه
  گواهی بانکی مبنی بر سپرده شدن 35 درصد از سرمایه
  تکمیل و ارائه فرم تعیین نام
  اقرار نامه مدیران و بازرسین منتخب
  صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه
  وکالتنامه وکیل
  بعد از ثبت شرکت و نهایی شدن ثبت شرکت ماکارونی سهامی خاص باید موضوع شرکت در روزنامه کثر الانتشار و روزنامه رسمی آگهی شود و کار ثبت شرکت به اتمام خواهد رسید.

  ثبت شرکت ماکارونی با مسئولیت محدود

  اگر دوست ندارید برای هر نوع تصمیم گیری به چالش برگزاری مجمع عمومی بیوفتید و یا فرآیند تصمیم سازی راحت تری داشته باشید و تنها به اندازه سرمایه ای که آورده اید در شرکت مسئولیت داشته باشید شرکت ماکارونی خود را در قالب با مسئولیت محدود ثبت کنید.

  اصلا نگران اختیارات و توانایی های شرکت هم نباشید زیرا شرکت های با مسئولیت محدود هم از نظر قانونی و هم از نظر اعتباری چیزی از شرکت های دیگر کمتر ندارند و شانه به شانه آنها حرکت می کنند.

   برای ورود به جزئیات ثبتی و شناخت دقیق مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه به مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود را پیشنهاد می کنیم.

  ثبت شرکت ماکارونی با مسئولیت محدود بصورت دو نفر شریک هم امکان پذیر است. یعنی حداقل باید دو نفر باشید و اگر تعداد نفرات شریک بیشتر هم باشد هیچ اشکالی ندارد. حداقل تعیین شده در قانون برای ثبت شرکت ماکارونی با مسئولیت محدود 100 هزار تومان یا یک میلیون ریال است که باز هم توصیه ما انتخاب سرمایه بیشتر برای شرکت است زیرا شرکت های با مسئولیت محدود اعتبار خود را در درجه اول از میزان سرمایه و در درجه بعدی از موسسین خود دریافت می کنند.

  سرمایه تعیین می شود و نیازی نیست در همان ابتدا همه سرمایه تعهد شده و یا قسمتی از آن تادیه شود و باید در زمانی مشخص مدیر منتخب این سرمایه را در اختیار شرکت قرار دهد. بعد از آن این سرمایه با نام سهم الشرکه برای افراد مشخص می شود و هر فرد به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت بر عهده داشته و سود می برد.

  هر چند وجود اساسنامه برای شرکت الزامی نیست ولی بهتر است یک اساسنامه در کنار شرکتنامه ای که الزاما باید تهیه شود برای شرکت آماده شود. سپس صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره تنظیم می شود و با ارائه مدارک زیر کار ثبت شرکت ماکارونی با مسئولیت محدود بصورت قانونی انجام می شود:

  مدارک شناسایی شرکا
  گواهی عدم سوء پیشینه شرکا
  تعیین نام بر اساس اولویت در فرم تعیین نام
  صورتجلسه مجموع عمومی موسسین در دو نسخه
  صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه
  وکالتنامه
  پس از ارائه این مدارک و ثبت شرکت باز هم باید موضوع شرکت آگهی شود و کار ثبت به اتمام برسد.

  شایان ذکر است برای ثبت شرکت ماکارونی چه در قالب شرکت سهامی خاص و چه در قالب شرکت با مسئولیت محدود بهتر است روال ثبت شرکت توسط شرکت ها و موسسات قانونی و خبره دنبال شود چرا که خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم این توصیه را دارد.

  متاسفانه عدم شناخت مراحل ثبت شرکت و بخصوص ثبت شرکت در حوزه مواد غذایی بعدا مشکلاتی را برای شما به وجود خواهد آورد و این در حالی است که هزینه ثبت شرکت توسط موسسات نه تنها زیاد نیست بلکه بسیار مقرون به صرفه و با پشتوانه است.

  فراموش نکنید که شما قرار است شرکتی را تاسیس کنید که سال های سال برای شما سود آوری داشته باشد و شما را در قله های بلند آرزوهای خود همراهی کند. داشتن کوچکترین اشکال قانونی نا امیدی و دلسردی فقط برای شما خواهد داشت.

   
  شما هم بهتر است قبل از اقدام برای ثبت شرکت ماکارونی خود و یا هر نوع شرکت دیگر حقوقی با کارشناسان ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.

 • نظرات() 
 • شنبه 30 شهریور 1398

   

   
  یکی از رقابتی ترین و بهترین محصولات ایرانی که در بازارهای جهانی این روزها حرف های زیادی برای گفتن پیدا کرده صنعت چینی ایرانی است. شاید اصلی ترین دلیل این اهمیت و جایگاه وجود مواد اولیه مناسب و شناخت تکنیک ها و روش های تولید در ایران باشد.

  چینی تنوع زیادی دارد و سلیقه و خواست مردم نیز هر روز رو به تنوع طلبی و گسترش است. هر روز شرکت های جدیدتری در این حوزه به ثبت می رسند و رقابت در بین این شرکت ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

  وجود اقلام و محصولات کپی، نبود پشتوانه های مورد نیاز مشتری ، اهمیت شناخت تولید کننده و نیاز به خدمان پس از فروش معتبر  و بخصوص تمایل خریداران به خرید محصولات چینی ایرانی باعث شده تا تولید کنندگان محصولات چینی در تلاش باشند تا خود را به طرق مختلف به مشتری بشناسند و در ضمن بتوانند از محصولات خود نیز در برابر خیانت افراد سود جو و دست بردن در نام و اعتبار شرکت جلوگیری کنند.

  شکی نیست که این مهم تنها با داشتن یک تا چند برند تجاری معتبر بسته به تعداد تولیدات و تنوع حاصل می شود. با نگاهی به اطراف خود به خوبی متوجه می شوید که آنچه که بیش از خود تولید کننده در بازار شناخته شده است برندی است که به ثبت رسیده و مثلا چینی زرین نام تجاری و یا برند ثبت شده محصولات چینی یک تولید کننده است.

  در این راستا و برای موفقیت در حوزه تولیدات محصولات چینی و برای اینکه سری در سرا داشته باشید باید برند تجاری خود را طراحی و به ثبت برسانید  و با استناد به این برند یا علامت تجاری خود به رقابت در عرصه این بازار مهم بپردازید. اما چگونه باید اقدام به ثبت برند صنایع چینی خود بکنید؟

  شرایط ثبت برند صنایع چینی

  اولین و مهم ترین رکن برای ثبت برند صنایع چینی داشتن یک طرح به عنوان طرح برند است. انتخاب طرح برای صنایع چینی باید گواه و دال بر موضوعیت تولید چینی باشد. یعنی طرحی که برای ثبت ارائه می کنید اگر به نحوی باشد که مشتری را به بیراهه بکشاند و یا مفهوم تولید چینی نداشته باشد قابلیت ثبت ندارد.

  البته گاها ثبت برخی از برند ها ممکن است امکان پذیر باشد که طرح تا حدودی هم گنگ و نا مفهوم باشد ولی در نظر داشته باشید که برند و یا علامت تجاری شناسنامه و اعتبار محصولات شما است و اگر به خوبی با محصولات صنایع چینی شما انطباق نداشته باشد در واقع مفهوم درستی به مشتری انتقال نخواهد داد.

  در تولید این طرح باید مراقب باشید که اگر کارت بازرگانی ندارید و یا قصد دریافت کارت بازرگانی ندارید و می خواهید در بازار داخلی فعالیت کنید نباید در طرح خود از علائم بیگانه و یا حروف لاتین استفاده کنید. حروف و اختصارات لاتین تنها زمانی می تواند در طرح های برند تجاری شرکت شما دیده شود که شما یا شرکت شما دارای کارت بازرگانی باشید.

  نکته دیگری که در طراحی برند صنایع چینی اهمیت بالایی دارد و باید حتما مد نظر قرار دهید این نکته است که استفاده از علائم مشابه و یا کپی به کلی ممنوع است. اگر به هر نحوی از طرحی اقتباس کنید، کپی برداری کنید و یا به شکلی فریب دهنده مشابه آن را ایجاد کنید تردید نداشته باشید که نه تنها نمی توانید این برند را ثبت کنید بلکه اعتبار خود را هم از دست خواهید داد.

  برند یا علامت تجاری همچنین نمی تواند از پرچم، نماد های ملی و حکومتی و یا هر نشان سلطنتی و دولتی در خود استفاده کرده باشد. مثلا نباید از پرچم کشور ایران در طرح خود استفاده کنید و یا از یکی از نمادهای دولت در آن طرح ببینید.

  تنها زمانی می توانید اقدام به تولید برند و یا طرح تجاری کنید و از نشان های حکومتی و یا شرکت های بین المللی در آن استفاده کنید که زیر مجموعه آنها باشید و یا از این شرکت ها مجوز دریافت کرده باشید.

  این کلیات در طراحی برند یا علامت تجاری اهمیت زیادی دارد. طرح برند باید یونیک و منحصر به فرد باشد و بتواند مفهوم کاری شما را به نحو احسن انتقال دهد. یک برند موفق به شکلی طراحی می شود که نه تنها محصولات شما را خاص و بی نظیر نشان می دهد بلکه به خوبی مفهوم تولید کننده و تولیدات را بیان می کند.

  مراحل ثبت برند صنایع چینی

  خوشبختانه برند یا علامت تجاری وابسته به شرکت نیست. یعنی نیاز به داشتن شرکت برای ثبت برند ندارید و شما می توانید در قالب یک تولید کننده حقوقی هم برند صنایع چینی داشته باشید و بعدا با رشد تولیدات خود اقدام به ثبت شرکت و انتقال برند خود به نام شرکت بکنید.

  اما در هر صورت باید برند به نام یک شرکت حقوقی و یا شخصیت حقیقی ثبت شود. در بسیاری از مواقع ممکن است داشتن برند الزامی باشد مانند مواد آرایشی و بهداشتی و یا مواد غذایی ولی در حوزه برند صنایع چینی الزامی برای ثبت برند وجود ندارد هر چند به دلایل فوق به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم که کار ثبت برند را انجام ندهید.

  برای ثبت برند ابتدا باید موضوع برند خود را در اینترنت و در سازمان مالکیت معنی زیر دسته سازمان مالکیت صنعتی زیر نظر قوه قضائیه و یا سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت برسانید. برند دارای موضوعات و یا طبقات متفاوتی است که باید طبقات مورد نظر خود را در این حوزه محصولات چینی انتخاب کنید.

  البته اگر تولیدات دیگری هم داشته باشید برند قابل تعمیم به آنها نیز می باشد. بعد از ثبت نام در این سایت باید مدارک و مستندات مورد نیاز این سازمان را برای بررسی بارگذاری کنید. مانند مدارک شناسایی فرد متقاضی ، نماینده حقوقی ، وکالتنامه و... که مهم ترین این مدارک اظهارنامه است که به دلیل حساسیت آن توصیه می شود با مشاوره یک شرکت حقوقی و یا وکیل خبره این کار را انجام دهید.

  بعد از بارگذاری مدارک باید هزینه های بررسی اسناد واریز شود. در نظر داشته باشید که در صورت عدم قبول برند و یا طرح شما در این مرحله همه هزینه های شما ضبط شده و قابل بازگشت نیست از این رو اهمیت طراحی و ثبت نام در این سایت و ارائه درخواست ثبت بسیار زیاد است.

  اما در صورت پذیرش که با نظر کارشناسان ثبت و پس از بررسی موارد مختلف از جمله مفهوم درست و عدم داشتن تشابه با سایر برند ها، اگر برند مورد تایید باشد باید مدارک و مستندات بصورت اصل و برابر اصل برای سازمان مالکیت معنوی ارسال شود و مراحل ثبت برند بصورت حضوری دنبال شود تا برند ثبت شود.

  بعد از ثبت برند صنایع چینی باید برند در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیر الانتشار آگهی شود. و اگر بعد از یک ماه مدعی برای طرح پیدا نشد این طرح با آگهی دوم به نام شما ثبت و بعد از مدتی گواهینامه ثبت برند برای مدت 10 سال به شما تعلق خواهد داشت که باز هم در پایان این دوره و یا حفظ شرایط اولویت برای شما می توانید تمدید  ساله شود.

  مدارک و مستندات مورد نیاز برای ثبت برند صنایع چینی

  اظهارنامه ثبت برند صنایع چینی در دو نسخه
  مدارک شناسایی متقاضی و یا مدیر عامل شرکت حقوقی
  آخرین روزنامه رسمی ، آخرین تغییرات و کپی کارت ملی صاحبین امضا برای شرکت ها
  وکالتنامه وکیل و یا معرفی نامه نماینده حقوقی که دنبال کار ثبت برند است
  نمونه های گرافیکی از علامت تجاری مورد درخواست برای ثبت در ابعاد 10 در 10 و به تعداد 10 عدد
  تذکر: توجه داشته باشید که اگر برند مورد نظر شما سه بعدی و یا چهار بعدی باشد ممکن است برای این عنوان از شما ماکت و یا طرح از شش زاویه درخواست شود.

  ارائه سند تجاری برای افارد حقیقی و یا حقوقی مانند مجوز از سازمانی خاص، جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، پروانه کسب و ...
  رسید هزینه های پرداخت شده
  در نظر داشته باشید که برند و یا علامت تجاری بر خلاف ثبت شرکت در برای ثبت نیاز به دو مرحله آگهی رسمی در روزنامه رسمی دارد. یک بار در زمان درخواست و تکمیل مدارک و پرونده موضوع برند آگهی می شود و اگر به مدت 30 روز مدعی وجود نداشته باشد  مراحل ثبت نهایی و موضوع برند برای مرحله دوم آگهی می شود.

  موضوع ثبت برند صنایع چینی این روزها به دلیل استقبال زیاد مردم از صنایع چینی داخلی و تمایل کشورهای بخصوص همسایه برای خرید محصولات چینی ایرانی بسیار داغ شده است.

  ورود به بازارهای جهانی و بین المللی بدون داشتن اعتبار لازم غیر ممکن است و بهتر است ضمن ثبت شرکت خود در این زمینه حتما با برند تجاری صنایع چینی خاص خود و ثبت شده خود اقدام به تبادل و تجارت بکنید تا آینده خود را تضمین کنید.

  در نظر داشته باشید که به منظور جلوگیری از سو استفاده از برند در بازارهای جهانی می توانید حتی برند صنایع چینی خود را بصورت بین المللی هم ثبت نمایید که البته نیاز به ثبت داخلی حتما دارد.   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 26 شهریور 1398

   
  کارت بازرگانی به صورت حقیقی و حقوقی (شخصی یا شرکتی) از لحاظ کارایی با یکدیگر از نظر ارزش علمی و تجاری تفاوتی ندارند. دارنده کارت بازرگانی به صورت شخصی یا شرکتی می توانند از مزایای کارت بازرگانی بهرمند شوند. اما از نظر قانون مالیاتی نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی به موجب ماده ۱۳۱ تصاعدی می باشد و از ۱۵ تا ۳۵ درصد به نسبت افزایش درآمد افزایش می یابد. ولی طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها معادل ۲۵ درصد و ثابت می باشد.

  برای واردات و صادرات کالا به صورت شخصی کارت بازرگانی حقیقی و برای واردات و صادرات کالا به صورت شرکتی حتما باید کارت بازرگانی حقوقی دریافت کنید.

  مراحل اخذ کارت بازرگانی به صورت شرکتی پیچیده تر از کارت بازرگانی شخصی می باشد. همچنین مراحل تمدید کارت بازرگانی به صورت حقیقی به غیر از مدارک معمول نیاز به مفاصا حساب دارایی می باشد و برای تمدید کارت به صورت حقوقی علاوه بر مدارک معمول نیاز به مفصاحساب دارایی و مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی می باشد. و همین طور مدارک و شرایط مدیرعامل شرکت نیز بررسی می شود.

  از مزایای دریافت کارت بازرگانی به صورت حقوقی در صورتی که شرکت ثبت شده باشید می توان به این نکته اشاره کرد که حقوق مدیرعامل، هیئت مدیره و کارمندان و اجاره محل کار در صورت رسمی بودن را می توان به عنوان هزینه به اداره مالیات ارائه کرد و قابل قبول می باشد.

  در زمینه صادرات و واردات کارت بازرگانی حقوقی در مجامع بین المللی دارای اعتبار بیشتر و حائز اهمیت تر می باشد.

  بنابراین اگر قصد همکاری با شرکت ها و کمپانی های خارجی برای صادرات و واردات کالا داشتید حتما کارت بازرگانی به صورت حقوقی دریافت کنید زیرا برخی از شرکت های خارجی با کارت بازرگانی شخصی مشکل دارند و صرفا با کارت بازرگانی شرکتی همکاری می کنند و در صورتی که شما کارت بازرگانی به نام شخص دریافت کرده باشید تغییر کارت از حقیقی به حقوقی امکانپذیر نمی باشد و حتما باید مجددا کارت دریافت کنید.

  برای ثبت برند لاتین به صورت تجاری نیز حتما باید کارت بازرگانی حقوقی داشته باشید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 26 شهریور 1398


   
  ثبت شرکت:

  قبل از نام گذاری شرکت تاسیس می شود و طی کردن مراحل حقوقی با نام گذاری همزمان میشود. شرکت ها از مجموعه ای از افراد با شخصیت حقیقی و حقوقی و یا ترکیبی از هر دو تشکیل میشود. برای ثبت شرکت ابتدا باید یک حساب غیرقابل برداشت به نام شرکت نزد یکی از بانک های کشور افتتاح کرد. به عنوان یک الزام قانونی شرکت ها باید ثبت شوند که آثار و تبعات قانونی و خوبی را برای افراد به دنبال دارد.

  ثبت برند:

  ثبت برند مبنای قانونی حمایت از محصولات و خدمات یک شرکت میباشد. به طور کلی برند به دو صورت فارسی و لاتین مورد استفاده قرار می گیرد و مبنای قانونی حمایت از برند ثبت آن می باشد. و همین طور با ثبت برند حق سواستفاده و کپی برداری و یا حتی تحریم از آن نام و نشان تجاری برداشته می شود.

  برندها به چند صورت مورد استفاده قرار می گیرد: نوشته تجاری یا لوگو تایپ، و یا نوشته تجاری و لوگو به صورت جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد.

   

  تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند:

  ثبت برند ۱۰ ساله می باشد و پس ار آن باید تمدید شود ولی ثبت شرکت به صورت نامحدود می باشد.

  ثبت برند پس از فوت انتقال نمی باید ولی ثبت شرکت در صورت فوت و یا محجور شدن هر یک از اعضا به خانواده اش انتقال می یابد.

  به طور کلی برای ثبت برند مالیات یا عوارضی وجود ندارد ولی در ثبت شرکت پرداخت مالیات و عوارض اجباریست.

  ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها و ثبت علامت و نام تجاری در اداره مالکیت معنوی انجام می شود.

  در مدارک ارائه شده برای ثبت شرکت و ثبت برند تفاوت هریک مشخص شده است

 • نظرات() 
 • شنبه 10 شهریور 1397  وقتی که اختراع مطابق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد نوشته ای که اداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وکیل قانونی او میدهد ورقه اختراع یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می شود که وفق قانون ایجاد حقی برای دارنده آن می نماید .
  ورقه اختراع (یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع)

  ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه اختراع دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است .

  ماده 40 قانون فوق الذکر مقرر میدارد:هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود.

  وفق ماده 43 قانون مارالذکر مخترع  باید هر گونه تغییر در اختراع خود را به ثبت برساند.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو