ثبت شرکت، ثبت برند

سه شنبه 14 آبان 1398


 
موسسات غیر تجاری به موسساتی گفته می شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهند. به موجب ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مقصود کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود. اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
تشکیلات مذکور می توانند تحت عناوین انجمن، بنگاه، موسسه، کانون و نظایر آن تاسیس شوند لیکن استفاده از عناوینی که مختص تشکیلات دولتی است نظیر سازمان،وزارت یا اداره و دایره میسر نیست.
به موجب مواد 585 و 584، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و شرایط ثبت این قبیل موسسات نیز به موجب نظامنامه وزارت مذکور تعیین می شود.
در ذیل به بررسی شرایط ثبت سازمان ها و موسسات غیرتجاری می پردازیم. لازم به توضیح است کلیه ی خدمات ثبتی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط تیم کاردان و متعهد نیک به صورت ویژه ارائه می گردد.
شرایط ثبت سازمان ها و موسسات غیر تجاری :

حداقل تعداد شرکا
حداقل تعداد شرکا برای ثبت یک موسسه 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

حداقل سرمایه موسسات
حداقل سرمایه جهت ثبت یک موسسه یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد. لازم به توضیح است افزایش سرمایه مجاز است اما نباید از این مبلغ کمتر شود.

حداقل تعداد مدیران و بازرسین
حداقل 2 نفر عضو اصلی در موسسه که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام ) . لازم به توضیح است هر دو عضو موسسه باید شریک باشند، حتی یک درصد.
انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی باشد. اما موسسه می تواند دارای بازرس باشد.

ساختار مدیریتی موسسه
مجمع عمومی + مدیر ( انتخاب بازرس الزامی نمی باشد اما می توان بازرس داشت ) .

دوره انتخاب مدیران
دوره انتخاب مدیران و مدیر عامل بدون محدودیت می باشد. در صورت داشتن بازرسین دوره انتخاب آن ها حداکثر یک سال می باشد.
ثبت این قبیل موسسات از طریق تنظیم اظهارنامه انجام می شود. اظهارنامه می بایست به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود .
اظهارنامه باید حاوی موارد ذیل باشد :
1-نام موسسه
2- تابعیت
3- مرکز اصلی فعالیت
4- اسامی موسسین
5- دارایی موسسه ( نقدی و غیر نقدی )
6- مراکز شعبه موسسه
7- موضوع فعالیت

 • نظرات() 
 • شنبه 11 آبان 1398


   
  انسان همیشه در تهدید خطر است، هر آن ممکن است حادثه ای مال یا جان انسان را در معرض تلف قرار دهد. حال آن که ایمنی و احساس امنیت در زمان حال و آینده یکی از نیازهای اصلی انسان است. اگر انسان با مخاطرات غیرقابل پیش بینی روبرو شود، نمی تواند از عهده جبران آن برآید. خطراتی از قبیل سرمایه زدگی محصول، قحطی، خشکسالی ،آتش سوزی، سرقت و … همواره در کمین آدمیان و مایه نگرانی آنان بوده است. نیاز انسان به ایمنی و امنیت، موجب گرایش انسان به بیمه شده است و چون نگرانی های انسان و تکرار خطرها گوناگون است، به تبع این خطرهای عظیم و وحشتناک گوناگون، موسسات بیمه بازرگانی گوناگون ایجاد شده است.
  برای روشن شدن مطلب ضمن تعریف بیمه و انواع موسسات بیمه، به نحوه ی ثبت سازمان ها و شرکت های بیمه می پردازیم. همچنین، علاوه بر مطالعه ی مطلب ذیل، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه، می توانید کلیه سوالات خود را با مشاورین مجرب ثبت نیک در میان بگذارید.

  بیمه و انواع موسسات بیمه
  بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر، در قبال دریافت حق بیمه، تعهد می کند که اگر خطر یا خسارتی به موضوع بیمه وارد شد، خسارت وارده را جبران کند یا وجه مشخصی را به بیمه گذار پرداخت کند.
  عناصر تشکیل دهنده این تعریف عبارتند از : بیمه گر، حق بیمه و موضوع بیمه. بیمه گر، بنگاهی است که جان یا مال کسی را در برابر خطرات و خسارت های احتمالی بیمه می کند. بیمه گذار شخصی است که به نفع خود یا دیگری، قرارداد بیمه را امضا می کند. حق بیمه، وجهی است که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد و موضوع بیمه چیزی است که بیمه می شود. مهم ترین اقسام موسسات بیمه عبارتند از :
  1. بیمه آتش سوزی
  2. بیمه حمل و نقل دریایی
  3. بیمه حمل و نقل زمینی
  4. بیمه حمل و نقل هوایی
  5. بیمه حوادث
  6. بیمه شخص ثالث
  7. بیمه اتکایی و …

  شرایط ثبت شرکت بیمه
  ثبت هر موسسه بیمه در ایران منوط به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود. به موجب آیین نامه 75 شورای عالی بیمه، نماینده بیمه می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. وفق ماده 5 وماده 6 این آیین نامه، شرایط اعطای نمایندگی بیمه به قرار ذیل است.
  الف ) شخص حقوقی
  شخص حقوقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط ذیل باشد:
  1- تشکیل و ثبت در قالب شرکت های سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف
  2- تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  3- موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طورانحصاری نمایندگی بیمه باشد.
  4- تعداد اعضای هیات مدیره حداقل 3 نفر باشد.
  5- داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه
  6- ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تادیه نقدی سرمایه ، حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی
  7- ارائه صورت کامل اسامی سهامداران ، مدیران و میزان سهام هر یک از آن ها
  8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مطابق بند ث ماده 5 آیین نامه 75
  9- مدیر عامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیات مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده 5 این آیین نامه باشد.
  10- ارائه صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
  11- ارائه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تادیه به نام آن
  تبصره 1- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاَ اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت 2 سال تادیه نمایند.
  تبصره 2- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه ، پس از تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات وابسته به آن ها ( اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و ساعتی ) ، کارگزاران ( دلالان رسمی ) بیمه ، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آن ها نمی توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
  تبصره 3- میر عامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل شرکت های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات وابسته به آن ها ( اعم از رسمی، پیمانی ، قراردادی و ساعتی ) ، کارگزاران ( دلالان رسمی ) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آن ها نمی توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
  ب) شخص حقیقی
  شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط ذیل باشد:
  1-  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  2- اعتقاد به اسلام با یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
  3- عدم اعتیاد به مواد مخدر
  4- عدم حجر
  5- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نامبرده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
  6- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان)
  7- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه ( و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه ) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای ، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط ( شامل اقتصاد ، امور مالی ، حسابداری ،آمار ، مدیریت و حقوق ) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی
  تبصره 1- متقاضیان فاقد سابقه کار ، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به مدت 120 ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرکت بیمه و با موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی نامه قبولی را ارایه نمایند.
  تبصره 2- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم منوط به موافقت کتبی مدیر عامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
  8- موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  تبصره- بیمه مرکزی می تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت های بیمه یا موسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.
  9- گذراندن دوره کارآموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش نمایندگی بیمه
  1- تکمیل فرم تقاضای نمایندگی
  2- تصویر شناسنامه و کارت ملی
  3- اصل گواهی سابقه کار بیمه ای
  4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  5- چهار قطعه عکس سه در چهار
  6- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت ویژه آقایان

 • نظرات() 
 • شنبه 11 آبان 1398


   
  انسان همیشه در تهدید خطر است، هر آن ممکن است حادثه ای مال یا جان انسان را در معرض تلف قرار دهد. حال آن که ایمنی و احساس امنیت در زمان حال و آینده یکی از نیازهای اصلی انسان است. اگر انسان با مخاطرات غیرقابل پیش بینی روبرو شود، نمی تواند از عهده جبران آن برآید. خطراتی از قبیل سرمایه زدگی محصول، قحطی، خشکسالی ،آتش سوزی، سرقت و … همواره در کمین آدمیان و مایه نگرانی آنان بوده است. نیاز انسان به ایمنی و امنیت، موجب گرایش انسان به بیمه شده است و چون نگرانی های انسان و تکرار خطرها گوناگون است، به تبع این خطرهای عظیم و وحشتناک گوناگون، موسسات بیمه بازرگانی گوناگون ایجاد شده است.
  برای روشن شدن مطلب ضمن تعریف بیمه و انواع موسسات بیمه، به نحوه ی ثبت سازمان ها و شرکت های بیمه می پردازیم. همچنین، علاوه بر مطالعه ی مطلب ذیل، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه، می توانید کلیه سوالات خود را با مشاورین مجرب ثبت نیک در میان بگذارید.

  بیمه و انواع موسسات بیمه
  بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر، در قبال دریافت حق بیمه، تعهد می کند که اگر خطر یا خسارتی به موضوع بیمه وارد شد، خسارت وارده را جبران کند یا وجه مشخصی را به بیمه گذار پرداخت کند.
  عناصر تشکیل دهنده این تعریف عبارتند از : بیمه گر، حق بیمه و موضوع بیمه. بیمه گر، بنگاهی است که جان یا مال کسی را در برابر خطرات و خسارت های احتمالی بیمه می کند. بیمه گذار شخصی است که به نفع خود یا دیگری، قرارداد بیمه را امضا می کند. حق بیمه، وجهی است که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد و موضوع بیمه چیزی است که بیمه می شود. مهم ترین اقسام موسسات بیمه عبارتند از :
  1. بیمه آتش سوزی
  2. بیمه حمل و نقل دریایی
  3. بیمه حمل و نقل زمینی
  4. بیمه حمل و نقل هوایی
  5. بیمه حوادث
  6. بیمه شخص ثالث
  7. بیمه اتکایی و …

  شرایط ثبت شرکت بیمه
  ثبت هر موسسه بیمه در ایران منوط به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود. به موجب آیین نامه 75 شورای عالی بیمه، نماینده بیمه می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. وفق ماده 5 وماده 6 این آیین نامه، شرایط اعطای نمایندگی بیمه به قرار ذیل است.
  الف ) شخص حقوقی
  شخص حقوقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط ذیل باشد:
  1- تشکیل و ثبت در قالب شرکت های سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف
  2- تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  3- موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طورانحصاری نمایندگی بیمه باشد.
  4- تعداد اعضای هیات مدیره حداقل 3 نفر باشد.
  5- داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه
  6- ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تادیه نقدی سرمایه ، حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی
  7- ارائه صورت کامل اسامی سهامداران ، مدیران و میزان سهام هر یک از آن ها
  8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مطابق بند ث ماده 5 آیین نامه 75
  9- مدیر عامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیات مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده 5 این آیین نامه باشد.
  10- ارائه صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
  11- ارائه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تادیه به نام آن
  تبصره 1- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاَ اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت 2 سال تادیه نمایند.
  تبصره 2- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه ، پس از تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات وابسته به آن ها ( اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و ساعتی ) ، کارگزاران ( دلالان رسمی ) بیمه ، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آن ها نمی توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
  تبصره 3- میر عامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل شرکت های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات وابسته به آن ها ( اعم از رسمی، پیمانی ، قراردادی و ساعتی ) ، کارگزاران ( دلالان رسمی ) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آن ها نمی توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
  ب) شخص حقیقی
  شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط ذیل باشد:
  1-  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  2- اعتقاد به اسلام با یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
  3- عدم اعتیاد به مواد مخدر
  4- عدم حجر
  5- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نامبرده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
  6- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان)
  7- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه ( و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه ) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای ، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط ( شامل اقتصاد ، امور مالی ، حسابداری ،آمار ، مدیریت و حقوق ) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی
  تبصره 1- متقاضیان فاقد سابقه کار ، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به مدت 120 ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرکت بیمه و با موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی نامه قبولی را ارایه نمایند.
  تبصره 2- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم منوط به موافقت کتبی مدیر عامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
  8- موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  تبصره- بیمه مرکزی می تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت های بیمه یا موسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.
  9- گذراندن دوره کارآموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش نمایندگی بیمه
  1- تکمیل فرم تقاضای نمایندگی
  2- تصویر شناسنامه و کارت ملی
  3- اصل گواهی سابقه کار بیمه ای
  4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  5- چهار قطعه عکس سه در چهار
  6- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت ویژه آقایان

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 8 آبان 1398


   
  ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 شرکت تعاونی را چنین تعریف کرده است :
  ” شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود. “
  برای تشکیل تعاونی در هر بخش حداقل 7 نفر عضو لازم است و تابعیت کلی تعاونی ها باید ایرانی باشد . یادآوری می شود که شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی می باشند.
  جهت ثبت شرکت تعاونی، مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
  1. اساسنامه مصوب شرکت
  2.  دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
  3. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
  4. صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
  5. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
  6. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
  7.  فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
  8.  مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
  9. قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
  10. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
  هیات مدیره تعاونی پس از ثبت ، می بایست نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نماید.

  مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس به قرار ذیل است :
  الف ) فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
  ب)  تقاضانامه ای برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.
  ج)  نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
  لازم به ذکر است ، به موجب ماده 5 قانون شرکت های تعاونی ، شرکت های مزبور که طبق مقررات تشکیل و اساسنامه آن ها به تصویب شورای عالی تعاون کشور می رسند از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398
  شرکت ها پس از آن که به ثبت رسیدند موظف هستند تا با مراجعه به اداره دارایی پرونده مالیاتی و دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند. این شرکت ها هر ساله باید این دفاتر را در موعد مقرر دریافت کنند و با تکمیل آنها به اداره دارایی برای یک سری قوانین مالیاتی و دولتی تحویل دهند.

  گاهی ممکن است شرکتی همه فعالیت های ثبتی را انجام دهد ولی کد اقتصادی و پرونده دارایی را دریافت نکنند و یا بعد از مدتی فعالیت به هر دلیل فعالیت خود را متوقف نمایند. شرکت هایی که به هر دلیل هیچ فعالیتی در آنها انجام نمی شود و حتی کوچکترین قرارداد و خرید و فروشی در این شرکت ها انجام نمی شود شرکت های غیر فعال یا بدون فعالیت هستند که باید در این خصوص اداره دارایی اطلاعات لازم را دریافت نماید. عدم دریافت اطلاعاتی توسط این اداره به منظور عدم ارائه دفاتر محسوب می شود و نه عدم فعالیت شرکت.

  به همین دلیل توصیه می شود که شرکت هایی که پس از آگهی و ثبت شرکت خود اقدامی انجام نمی دهند و یا بعد از مدت زمانی مشخص قصد انجام عملیاتی را ندارند این موضوع را با نامه ای  تحت عنوان نامه عدم فعالیت به اداره دارایی اطلاع رسانی کنند.

  بنابراین با تشکیل شخصیت حقوقی در هر قالب تعریف شده در قانون تجارت وظایفی بر عهده شرکت ها است که باید هر ساله  انجام دهند و در صورت عدم انجام این فعالیت ها موجبات جریمه مالیاتی و یا علی الراس شدن مالیات را برای خود فراهم می کنند.

  در نتیجه شرکت پس از ثبت ، اولین اقدامی که باید انجام دهد این است که تشکیل پرونده مالیاتی بدهد. برای این کار باید حوزه مالیاتی خود را مشخص کند تا بتواند در پایان سال مالی تعیین شده در اساسنامه شرکت فعالیت و یا عدم فعالیت خود را به اثبات برساند. این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می کند که در زمان نهایی شدن ثبت شرکت خود اداره ثبت شرکت ها هم موضوع را از طریق نامه ای به اداره دارایی گزارش می دهد.

  از این رو توجه به شرایط زیر برای تعیین فعالیت اهمیت دارد:

      شرکت ها باید هر ساله در ابتدای سال یعنی در 4 ماهه نخست سال بعد اظهارنامه مالیاتی سال قبل را به اداره مالیاتی تحویل داده باشند. بنابراین شرکت های بدون فعالیت مطابق با قانون باید اظهارنامه خود را تنظیم نمایند و به همراه دفاتر خود بصورت کاملا سفید تحویل دهند. برای این کار هم می توانید حضوری اقدام نمایید و هم از طریق پست.
      دفاتر حقوقی شرکت ها شامل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل می باشند که بعد از نهایی شدن شرکت و بصورت سالیانه در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و باید مطابق با قوانین و مقرراتی بدون خط خوردگی و با دقت و تمیز در هر روز تکمیل و در نهایت در پایان تحویل داده شود. عدم ارائه این دفاتر جریمه مالیاتی به همراه دارد یعنی مالیات بصورت علی الراس محاسبه می شود و دفاتر برای سال بعد دیگر تحویل گرفته نمی شوند و دفاتر جدید هم صادر نمی شود.
      شرکت ها زمانی می توانند نامه عدم فعالیت را تنظیم و به اداره دارایی ارائه نمایند که واقعا هیچ فعالیتی نداشته باشند زیرا در صورت مشهود شدن این موضوع از طریق اسناد دیگر ، مثلا در زمان خرید به نام شرکت یک فاکتور هم از فروشنده کالا به اداره مالیات ارائه می شود ، باعث جریمه شرکت خواهد شد.
      در نظر داشته باشید که تنها شرکت های غیر فعال دوره قبلی عدم فعالیت خود را می توانند گزارش نمایند. یعنی هر سال باید نامه عدم فعالیت سال قبل را نهایتا ارائه نمایند و دوره های قبلی شامل حال عدم فعالیت نمی شوند.
      همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که عدم گردش مالی در سیستم یک شخصیت حقوقی به معنی عدم فعالیت تلقی نمی شود. حتی یک خرید کوچک و یا داشتن یک قرار داد بلند مدت هم می تواند به عنوان فعالیت مد نظر قرار داده شود.
      نامه عدم فعالیت شرکت را نمی توان برای سال بعد تنظیم کرد.
      در صورتیکه مدت زمان زیادی از عدم فعالیت شرکت بگذرد شرکت منحل خواهد شد
      بدون تشکیل پرونده مالیاتی و یا دارایی نمی توانید نامه عدم فعالیت تنظیم کنید.
      نامه عدم فعالیت را هر بار باید تکرار کرد. یعنی اگر شرکتی چند سال فعالیت ندارد باید در هر سال برای عدم فعالیت سال قبل نامه عدم فعالیت ارسال شود.

  در نتیجه اگر شرکت های غیر فعال در موعد مقرر یعنی در زمان چهار ماهه اول سال نسبت به اعلام غیر فعال بودن شرکت امتناع کنند و یا فراموش کنند و یا دفاتر پلمپ خود را به همراه اظهارنامه مالیاتی سال قبل ارسال نکنند مشمول جریمه علی الراس شدن مالیات می شوند.

  نکته مهم این است که شرکت ها تنها به اندازه سود و دست آورد مالی که دارند هر ساله مطابق با دفاتر پلمپ و اظهارنامه مالیاتی خود مشمول پرداخت مالیات می شوند و اگر شرکتی فعالیت کم داشته باشد نیازی به پرداخت مالیات سنگین ندارد و نباید از این موضوع ترسی به دل راه داد.

  اما اگر در زمان مقرر اقدام به ارائه نامه عدم فعالیت نکنید  و یا دفاتر خود را از ترس مالیات زیاد ارسال نکنید این موضوع می تواند بهای سنگینی برای شما داشته باشد. مالیات علی الراس معمولا از دید صاحبین شرکت منصفانه نیست و سنگین تر محاسبه می شود.

  تنطیم دفاتر پلمپ و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی و حتی اقدامات مربوط به شرکت های غیر فعال معمولا با حساسیت زیادی دنبال می شود. بخصوص اگر شرکتی بدون دلیل چند بار اجازه دهد که مالیات او علی الراس شود.

  معمولا توصیه کارشناسان خود اداره دارایی هم بر این است که برای انجام امور مالیاتی و تنظیم اظهارنامه بهتر است از کمک شرکت ها و موسسات حقوقی استفاده کنید تا دچار اشکالات فنی و یا غیر عمد نشوید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398

   

  حقوق مالکیت معنوی که از آن با عنوان حقوق مالکیت فکری نیز یاد می شود شامل حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری و ذهنی انسان در زمینه های مختلف نظیر ابداعات ادبی، هنری ، علمی ، صنعتی ، فناوری و علایم تجاری و طرح های صنعتی مورد استفاده در تولید و تجارت است.حقوق مالکیت فکری دربرگیرنده آن دسته از حقوق قانونی و علایق مکارانه است که ناشی از فعالیت های ذهنی در حوزه های هنری ، ادبی ، علمی ، صنعتی و غیره می باشد.این حقوق زمینه انتفاع مادی اثر یا خلاقیت ، ارتقاء و اشاعه ی آن را برای صاحب اثر یا خلاقیت فراهم می نماید.
  انواع حقوق مالکیت فکری
  حقوق مالکیت فکری ( Intellectual Property) شامل مالکیت صنعتی و حق نسخه برداری است.
  1- مالکیت صنعتی Industrial Property))
  مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدل های مصرفی، اسرار تجاری، نشان جغرافیایی، مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.
  در ذیل جهت آشنایی بیشتر به توضیح راجع به آن ها می پردازیم.
  _ علامت تجاری
  موافقت نامه تریپس به عنوان کامل ترین قرارداد بین المللی در زمینه حمایت از مالکیت فکری در تعریف علامت تجاری می گوید :
  ” هرگونه علامت با ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد. چنین علامتی، به ویژه کلمات شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم واجد شرایط برای ثبت به عنوان علامت تجاری خواهد بود . ”
  با توجه به موافقت نامه تریپس هرچیز که بتواند کالاها یا خدمات فعالیت را از هم متمایز کند می تواند به عنوان علامت تجاری ثبت شود.
  در برخی از نظام های حقوقی ثبت اصوات نیز به عنوان علامت تجاری امکان پذیر است. حتی عطر و بو نیز در صورتی که متمایز کننده یک کالا از دیگر کالاها باشد می تواند به عنوان علامت تجاری ثبت شود. ( مساله ای که در قوانین آمریکا به آن پرداخته شده است) .
  لازم به توضیح است، در حقوق ایران ، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، از ثبت اشکال کالاها ، اصوات و عطرها به عنوان علائم تجاری خودداری می کند. در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد .
  _ ثبت نشان جغرافیایی
  نشان جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن به واسطه منطقه جغرافیایی می باشد، به کار می رود. به طور عام ، یک نشانه جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست.
  در زمینه حمایت از نشان های جغرافیایی، وایپو تعدادی از معاهدات بین المللی را اداره می کند که به طور جزیی یا کلی به حمایت از نشانه های جغرافیایی می پردازند. ( بویژه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، و معاهده لیسبون برای حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها ) بعلاوه کشورهای عضو وایپو و سایر کشورهای ذینفع در جلسات وایپو راه های جدید برای ارتقاء حمایت بین المللی از نشانه های جغرافیایی را دنبال می کنند.
  _ ثبت اختراع
  اختراع عبارت است از ابداع یا کشف یک وسیله یا ابزار جدید و ابتکاری برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی و کشاورزی و به دست آوردن راه حلی جدید در زمینه تکنولوژی و مسائل فنی و فناوری یا ابداع یک محصول تازه صنعتی یا کشاورزی و امثال آن .
  به موجب قوانین ثبت علائم تجاری و اختراعات، ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در این قانون به ثبت رسیده باشد.
  سیستم ثبت اختراع در ایران ، اعلامی است.بنابراین ،هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:
  1- ابداع هر محصول صنعتی جدید
  2- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.
  مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است.به موجب قوانین ایران ، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.
  2- حق نسخه برداری  
  حق نسخه برداری شامل خلق آثار ادبی و هنری نظیر نظم ، نثر ، تئاتر ، نمایشنامه ، نقوش ، صنایع هنری ، موسیقی ، عکس ، مجسمه ، فیلم و نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری است.
  علاوه بر تقسیم بندی کلی فوق ، ماده 2 کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت فکری  مالکیت فکری را مشتمل بر موارد زیر می داند:
  1- قبول یا شرکت در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد.
  2- تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت فکری
  3- پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی – فنی در زمینه مالکیت فکری اند.
  4- پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی-فنی در زمینه مالکیت فکری اند.
  5- تسهیل خدمات ، حمایت بین المللی مالکیت فکری و در صورت لزوم اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ها
  همچنین بهره گیری از روش ها و ابزارهایی نظیر مذاکره ، عقد پیمان نامه ، ارائه مساعدت های فنی و حقوقی و تهیه و تدوین ، تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان نیز در زمره وظایف این سازمان می باشد.
  سازمان جهانی مالکیت معنوی که قریب به 180 کشور را به عضویت خود پذیرفته تا به حال خدمات فنی و حقوقی زیادی را نصیب اعضا نموده است که سیستم جهانی ثبت علائم تجاری و طرح های صنعتی ، ثبت ابداعات و اختراعات ، مبدا جغرافیایی ، دانش بومی و سنتی و آیین های فلکوریک از جمله آن ها محسوب می شوند.
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398


   
  طرح صنعتی به جنبه های زیبا شناختی و شکل ظاهری یک محصول اعم از محصولات و فرآورده های صنعتی و یا صنایع دستی مرتبط می باشد و عامل مهم برای جذب مشتریان است؛ به طوری که می توان گفت این جذابیت بصری یکی از مولفه های اساسی است که بر تصمیم مشتریان برای انتخاب یک محصول و ترجیح دادن آن بر محصولات و فرآورده های دیگر تاثیرگذار می باشد. این تاثیر به ویژه در فرضی که محصولات و فرآورده های بنگاه ها دارای کیفیت یکسان باشند، به مراتب بیشتر است ؛ زیرا در این صورت ظاهر و زیبایی محصولات بعلاوه قیمت پایین آن می تواند مشتری را برای انتخاب جذب کند.
  همچنین طرح صنعتی برای یک بنگاه و شرکت ابزار مهمی است که به وسیله آن می تواند با عرضه محصولات دارای طرح های جدید و جذاب و منطبق با ذائقه مصرف کنندگان ، مشتریان زیادی را جلب و سهم بیشتری از بازار را تصاحب کند.
  طرح صنعتی با ایجاد تفاوت در شکل و ظاهر کالا، موجب تفاوت کالاهای بنگاه ها هم می گردد و در نتیجه از ابزارهای بسیار مهم در تدوین استراتژی برندینگ و بازاریابی می باشد و با ایجاد بازارهای جدید، باعث اقتدار و ارزش برند بنگاه ها نیز می گردد.
  حمایت از طرح های صنعتی برای صاحبان طرح به ویژه بنگاه ها می تواند فواید و آثار زیادی داشته باشد که به مهم ترین آن ها به شرح ذیل اشاره می گردد :
  1- طرح صنعتی چون محصول را برای مشتریان جذاب می کند باعث می شود که مصرف کنندگان انگیزه ی زیادی برای انتخاب محصول به ویژه در بین محصولات مشابه داشته باشند و این امر ارزش یک محصول را با توجه به افزایش تقاضا برای آن محصول بیشتر می کند.
  با توجه به مراتب فوق روشن است که حمایت از طرح صنعتی باید از جمله بخش مهم و قابل توجه راهبردهای کسب و کار هر طراح یا تولید کننده باشد.
  2- حمایت از یک طرح در قالب ساز و کارهای حقوقی موجود از جمله ثبت آن می تواند از تقلید و نسخه برداری غیرمجاز آن توسط رقبا جلوگیری کند و این امر باعث می شود که موضع رقابتی طراح یا صاحب محصول تقویت گردد و بدین طریق بتواند از بازگشت مالی سرمایه گذاری انجام شده اطمینان حاصل کند. از سوی دیگر حمایت از طرح های صنعتی به نفع مصرف کنندگان و عموم مردم نیز خواهد بود، زیرا با گسترش رویه های عادلانه و صادقانه تجاری در بازار و تشویق خلاقیت ها موجب می گردد که از نظر زیبایی شناختی، محصولات جذاب تری به بازار عرضه شود.
  3- طراحی و تبلور آن روی کالا، لازمه اش سرمایه گذاری و صرف هزینه است که درآمد بیشتری را برای صاحبان طرح و کالاهای مربوط تامین و تضمین می نماید.
  4- طرح های صنعتی مانند سایر مصادیق مالکیت صنعتی دارایی های تجاری هستند که می توانند ارزش یک بنگاه و محصولات و کالاهای آن را افزایش دهند. به طور کلی هر چه موفقیت و جذابیت یک طرح برای مشتری و مصرف کنندگان بیشتر باشد، ارزش آن برای شرکت بیشتر خواهد بود.
  5- طرح های صنعتی، همانند سایر مالکیت صنعتی می توانند مقابل دریافت مبلغی به دیگران واگذار شوند و یا اینکه صاحبان طرح صنعتی می توانند اجازه بهره برداری از آن ها را به دیگران بدهند و از این راه علاوه بر ورود به بازارهای رقابتی، کسب درآمد نیز نمایند.
  6- حمایت از طرح های صنعتی، رقابت سالم و عادلانه و فعالیت صادقانه تجاری را تشویق می کند، که نتیجه آن می تواند به نوبه خود، تولید طیف وسیعی از محصولات را که از نظر زیبایی شناختی جذاب هستند ارتقاء دهد.
  همچنین حمایت از طرح های صنعتی ضمن تشویق خلاقیت ها در بخش های صنعت، هنر و صنایع دستی موجب می شود در وضعیت اقتصادی جامعه بهبود حاصل شود که در نهایت به توسعه فعالیت های تجاری و صادرات محصولات ملی و استراتژیک کمک شایانی می نماید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مهر 1398


  نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
  از عوامل مهم تغییرات جهانی که باعث شدند امروزه برندها اهمیت ویژه ای پیدا کنند، بازاریابی و ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند. برند یک محصول می تواند بیش از آنچه شما فکر می کنید، موجب کسب اعتبار مادی و معنوی برای تولیدات شرکت یا تجارتخانه باشد. به همین دلیل تولیدکنندگان بزرگ به دنبال ثبت برند خود هستند. چرا که، ثبت قانونی یک نام تجاری ، برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت  از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلید کنندگان از برند می شود.
  با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به نحوه ی ثبت برند در تهران به عنوان بزرگ ترین شهر و پایتخت ایران خواهیم پرداخت.
  پیش از هر چیز لازم به ذکر است، ثبت برند امتیازات بسیاری را به همراه دارد که که در عین حال سوالات بسیاری را در ذهن مخاطبین ایجاد کرده است. بدین منظور، خوانندگان عزیز می توانند در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در روند ثبت برند با مشاورین ثبت نیک تماس حاصل فرمایند. همکاران توانمند و فوق حرفه ای ما از نخستین مراحل ثبت مشاور و همراه شما خواهند بود.
  1– چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری (لوگو) خود را به ثبت برسانند؟
  هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی (شرکت یا فرد) مدارکی دال بر تولید- توزیع- بسته بندی-خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا) و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهد.
  2- ثبت علامت تجاری اختیاری است یا اجباری؟
  ثبت علامت تجاری جز در مواردی که قانون تکلیف نموده باشد اختیاری است،لیکن علیرغم عدم الزام قانونی،تجار بدلیل برخورداری از حمایت قانونی و نیز استفاده از شهرت و کارمایه تجاری و امتیازهای مادی و معنوی نسبت به ثبت علامت تجاری اقدام می کنند.
  به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
  الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
  ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند.
  ج)  آب های گازدار
  ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
  لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
  الف- اسم تجاری و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
  ب- شماره ثبت علامت در ایران
  3- انواع برند های قابل ثبت کدامند ؟
  الف ) برندهای تضمینی
  علائم تایید کننده و تضمینی ، علامت تجاری یا علامت خدماتی علامتی است که به منظور نشان دادن اینکه کالا یا خدمت دارای برخی استانداردهای کیفیت یا نشات گرفتن آن ها از مبدا خاصی است به کار برده می شود.
  معمولاَ وقتی علامت تضمینی و تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
  در واقع این برندها، ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا و خدمات خود را با استاندارد تعیین شده وفق دهد، مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ایزوها
  در این نوع برند، مالک به دلیل ضرورت بی طرفی خودش حق استفاده از آن را ندارد.
  ب) برندهای جمعی
  علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته، خود را با این علائم معرفی می کنند. مانند انجمن های مهندسی، حسابداری و غیره
  یک علامت جمعی می تواند تحت موسسه ای باشد که خود از آن علامت ، استفاده نمی کند بلکه اعضا از آن استفاده می کنند. در این صورت موسسه، معیارهای کیفی خاصی را مشخص می نماید و اعضا زمانی می توانند از این علامت جمعی استفاده نمایند که شرایط و معیارهای تعیین شده را رعایت نمایند.
  ج)  برند های مشهور
  برندهایی که در یک کشور مشهور شده است ( چه ثبت شده باشد و چه ثبت نشده باشد) برندهای مشهور نامیده می شود.
  4- جهت ثبت علامت تجاری در تهران چه مدارکی لازم است ؟
  الف- مدارک مثبت هویت متقاضی
  –  اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
  –  اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
  ب- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
  ج- 10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
  د- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
  ه- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
  ز- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
  ی- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
  5- مراحل ثبت برند در تهران چیست ؟
  در گام اول باید از طریق سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی   فرم مربوطه را تکمیل نمایید. در این فرم اطلاعات مربوط به شخص حقیقی و یا حقوقی مالک برند، مشخصات کالا و یا خدماتی که در 45 طبقه موجود انتخاب می شوند و همچنین اطلاعات شخص دریافت کننده ابلاغ و مستندات لازم می بایست به دقت وارد گردد.
  پس از طی این مراحل، رمز پنج رقمی برای شما جهت پیگیری پرونده ثبت برند ارسال خواهد شد.
  سپس، کارشناس مسئول به بررسی اطلاعات وارد شده در سامانه می پردازد.
  در هنگام بررسی اظهارنامه ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد:
  1.  در مدارک ارسالی یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقص و یا ایراد وجود داشته باشد. ( ابلاغیه رفع نقص که می بایست طی 30 روز نسبت به رفع آن اقدام نمایید)
  2. الزامات قانونی در عنوان یا تصویر علامت رعایت نشده باشد یا قبلاَ برند به نام دیگری ثبت شده باشد. ( ابلاغیه رد اظهارنامه)
  3. بخشی از کالاها و خدمات به دلایلی قابل ثبت نباشند. (ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه)
  4. اداره با توجه به رعایت الزامات قانونی و عدم هرگونه ایرادی علامت را قابل ثبت دانسته و آن را به ثبت رساند. ( آگهی نوبت اول)
  در وضعیت آگهی نوبت اول، می بایست نسبت به ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی اقدام نمایید و سپس به صورت اینترنتی هزینه روزنامه رسمی اول و حق الثبت را پرداخت نمایید.
  سپس علامت پیشنهادی جهت ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود. آگهی مزبور شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات آن و خصوصیات کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها به کار می رود خواهد بود. سی روز بعد از انتشار آگهی، اداره مذکور در صورت عدم اعتراض، علامت را به ثبت می رساند.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مهر 1398

   

  چنانچه علاقه مند به تاسیس شرکت استارت آپ هستید و می خواهید با شرایط راه اندازی آن آشنا شوید این مقاله را حتماَ مطالعه بفرمایید چرا که اطلاعات کاملی در مورد تاسیس شرکت استارت آپ در دسترس شما خوبان قرار داده ایم.
  • معرفی استارت آپ :
  استارت آپ، یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می شود که در پی ایجاد و راه اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه خاصی است. راه اندازی استارت آپ یک فرآیند است و تنها با شکل گیری یک ایده در ذهن و پیاده سازی یک سایت صورت نمی پذیرد. شناخت فرصت و چگونگی بهره برداری از آن و شناسایی افراد و فعالیت هایی که می توان با آن ها کسب و کار خود را توسعه داد از موارد حائز اهمیت می باشد. تعیین استراتژی در نظر گرفتن یک پروسه و برنامه ریزی و داشتن یک پلن آموزشی و توسعه ارتقاء اطلاعات را می‌توان به طور خلاصه مراحل استارت آپ در نظر گرفت.
  • ویژگی های یک استارت آپ
  – سرعت و زمان: کار یک استارت آپ، یافتن سریع مدل کسب و کار مناسب، در کمترین زمان ممکن است.
  – عدم قطعیت : در واقع شما به عنوان یک استارت آپ، دقیقاَ نمی دانید که کدام روش جواب می دهد و کدام روش جواب نمی دهد.
  – تکرارپذیر: یعنی بتوان محصول یا خدمت ارائه شده را تولید انبوه کرد.
  – مقیاس پذیر : یعنی اینکه بتوان آن مدل کسب و کار را در آینده با افزایش منابع مالی، نیروی انسانی و… توسعه داد.
  – ایده های نوآورانه و خلاقانه : نوآوری در استارت آپ ها، به شکل نوآوری در بازار یا نوآوری در محصولات و خدمات، خود را نشان می دهد.
  • اصول مهم در استارت آپ ها
  سه اصل مهم در استارت آپ عبارت است از :
  ۱- سرمایه ها: آنچه که به آن نیاز دارید تا یک استارت آپ را شروع کنید، سرمایه های نرمتان (مانند دانش، مهارت ها، و ارتباطاتتان) و سرمایه های سختتان (مانند پول در بانک)
  ۲- آرزوها و ارزش ها :جایگاهی که دوست دارید در آینده داشته باشید.
  ۳- واقعیت های بازار: اینکه محصولتان فروش داشته باشد و چیزی باشد که مردم واقعاَ برایش به شما پول بپردازند. اگر یکی از این موارد نباشد، موفق نخواهید شد.
  • ثبت شرکت استارت آپ
  شرکت استارت آپ را می توان همانند سایر شرکت ها در قالب بامسئولیت محدود و یا سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رساند. در ادامه به معرفی این شرکت ها خواهیم پرداخت.
  _ شرکت بامسئولیت محدود :
  شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود. در اسم شرکت باید عبارت ” با مسئولیت محدود ” قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
  مدارک لازم جهت ثبت شرکت استارت آپ با مسئولیت محدود :
  1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
  2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ
  3. اساسنامه شرکت
  4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه
  5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
  6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
  _ شرکت سهامی خاص :
  شرکتی سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
  مدارک لازم جهت ثبت شرکت استارت آپ سهامی خاص :
  1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ
  2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد
  3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه
  4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه
  5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
  6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
  7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
  8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
  9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

 • نظرات() 
 • یکشنبه 28 مهر 1398  امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی، در پناه شخصیت فرضی شرکت های تجاری افزایش یافته و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است. یکی از شرکت های پرمخاطب جهت ثبت و راه اندازی، شرکت های پرورش دام و طیور می باشد.این شرکت ها در زمینه های  فعالیت های دامی از جمله گاو شیری و گوشتی، نگهداری و خرید و فروش و پرواربندی دام سبک و سنگین اعم از گاومیش و پرورش هر نوع طیور ، آبزیان و شیلات فعالیت می کنند که با توجه به موضوع فعالیت، نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشند.
  شرکت پرورش دام و طیور را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان با چگونگی ثبت این شرکت ها، در این مقاله ضمن توضیح راجع به شرکت های نامبرده، به مدارک و شرایط لازم جهت ثبت شرکت پرورش دام و طیور می باشد. می پردازیم.
  • شرکت سهامی خاص :
  شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین،تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت،به طور روشن و خوانا قید شود.
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
  _دو برگ اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران
  _دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
  _دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
  _دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  _فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین (برابر اصل در دادگستری)
  _ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آنجا باز شده است.
  تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت،آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول،جزء سرمایه شرکت قرار داده شود؛ارائه اصل سند مالکیت ضروری است.
  _ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
  • شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :
  _حداقل 3نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18سال تمام)
  _حداقل سرمایه شرکت 1000.000ریال باشد.
  _در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
  _در صورت سرمایه غیر نقدی (در صورت وجود) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
  _سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است صدور ورقه ثبت یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان آنهامسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
  _اعضای هیئت مدیره باید حداقل از 2نفر تشکیل گردد و هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیئت مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.
  • شرکت با مسئولیت محدود:
  ساده ترین و متداول ترین نوع شرکت است که بین دو یا چند نفر به منظور انجام کارهای بازرگانی مانند خرید و فروش،فعالیت های خدماتی،ساختمانی و …در ابعاد کوچک تشکیل می شود.این نوع از شرکت به این جهت با مسئولیت محدود(Limited liability ) نامیده می شود که بر خلاف شرکت های تضامنی مسئولیت هر یک از شرکاء در مورد قروض (بدهی ها) و تعهدات شرکت محدود به آورده نقدی آنها در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.به عبارتی دیگر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران و اشخاص ثالث باشد تنها سرمایه شرکا از بین می رود و طلبکاران نمی توانند باقی مانده مطالبات خود را از اموال شخصی شرکائ شرکت مطالبه کنند.
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
  _کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران(برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.)
  _تصویر برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
  _تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در دو برگ و تکمیل آن و امضای ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)
  _شرکتنامه دو برگ و تکمیل آن و امضای ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
  _اساسنامه دو جلد و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
  _صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره دو نسخه که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  _اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
  _تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
  _معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
  _گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا
  • شرایط لازم و اولیه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
  _حداقل 2نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18سال تمام)
  _هر 2عضو شرکت باید سهامدار باشند.
  _حداقل سرمایه شرکت 100هزار تومان می باشد.
  _داشتن آدرس و کد پستی حقیقی (آدرس اعلام شده می تواند مسکونی باشد).

 • نظرات() 
 • یکشنبه 28 مهر 1398


  جهت آشنایی شما عزیزان با چگونگی ثبت شرکت آژانس هواپیمایی، دراین مقاله ضمن توضیح مختصرراجع به دفاتر خدمات مسافرتی وفعالیت های قابل ارائه از سوی آنها،ضوابط قانونی تاسیس این شرکت ها رامورد بررسی قرارمی دهیم.

  امروزه صنعت جهانگردی با رشد روزافزون خود به یکی از صنایع پردرآمد در بازارجهانی بدل گشته است.روزانه بیش از 5 میلیون مسافر عادی در سراسر جهان به پرواز در می آیند که سهم عمده ای از آن ها جهانگردان هستند.در عین حال تهیه مقدمات یک سفر توریستی بسیار ساده شده است.
  امروزه همه کشورها سعی دارند که سهم بیشتری از این بازار کسب کنند و از این جهت، آژانس های هواپیمایی روز به روز در حال گسترش هستند.
  • مطابق ماده 1 آیین نامه ثبت آژانس هواپیمایی دفاتر خدماتی عبارتند از:
  الف) دفتر خدمات مسافرتی که درزمینه تنظیم برنامه های مسافرتی، فروش بلیط مسافرت، ذخیره مکان وهرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافربه طور مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین ومقررات راه وترابری فعالیت می نماید.
  ب) دفتر خدمات سیاحتی_جهانگردی که درزمینه اخذ روادید،تنظیم وانجام مسافرت گروهی داخلی وخارجی، ذخیره مکان وهرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین ومقررات ایران گردی وجهانگردی فعالیت می کند.
  پ) دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام، تنظیم وانجام مسافرت های زیارتی به داخل وخارج از کشور ،ذخیره مکان وهرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین ومقررات حج وزیارت فعالیت می کند.
  به موجب ماده 2 آیین نامه_ هرشخص حقیقی یا حقوقی در صورتیکه بخواهد به انجام خدمات موضوع بند (الف) ماده یک آیین نامه بپردازد باید مجوزمزبوط را از وزارت راه وترابری اخذ نماید وهرشخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده یک این آیین نامه را دارد باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب نماید.
  توضیح)صدور کلیه مجوزهای موضوع این ماده برای یک شخص نیز بلامانع است.
  وفق ماده 3_کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که اقدام به فعالیت های مسافرتی، سیاحتی_جهانگردی وزیارتی می نمایند موظفند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد آیین نامه از مرجع مربوط اخذ نمایند.درغیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوط از فعالیت آنان ممانعت به عمل آورده ومتخلفان را به محاکم دادگستری دلالت می نماید.
  • بطورکلی شرکت های خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در سه شاخه کلی فعالیت می کنند که مجوزهای صادره از ارگان مربوط نیز بر همین اساس صادر میگردد:
  1_صدور بلیط مسافرت
  2_گردشگری_ سیاحتی
  3_مسافرت های زیارتی
  1.صدور بلیط مسافرت دراین بخش، شرکت ها با توجه به قراردادهای موجود با خطوط هوایی داخلی وخارجی، قادر به ارائه بلیط پروازهای داخلی وخارجی هستند. این امر با گسترش اینترنت در ایران تسهیل گرفته واین شرکت ها با استفاده از آن به راحتی قادر به رزرو بلیط برای تمامی خطوط هوایی وپروازهای الحاقی هستند.
  2.گردشگری_سیاحتی معمولا بیشترین فعالیت این شرکت ها به ارائه خدمات گوناگون در زمینه گردشگری می باشد که برخی ازآنها عبارتند از:
  • برگزاری تورهای داخلی وخارجی
  • رزرو هتل درایران وسایرکشورها
  • خدمات اخذ ویزا
  • سرویس های ویژه ازقبیل کرایه اتومبیل با راننده یا بی راننده یا خدمات مترجم وراهنما، دراین بخش خدمات به دوبخش اصلی مسافران ورودی وخروجی تقسیم میگردد.
  ارائه خدمات به مسافران خروجی: این خدمات به مسافران ایرانی اختصاص دارد که قصد خروج از کشور را دارند وحجم عمده فعالیت این شرکت ها در این قسمت متمرکز گردیده است؛ دراین بخش شرکت ها با همکاری مراکز خدماتی کشور مقصد، قادر به ارائه خدمات مذکورهستند؛ درزمینه طراحی تورهای گردشگری خارجی، این خدمات شامل امور مربوط به تهیه بلیط هواپیما، اخذ ویزا، رزرو هتل، فراهم کردن امکان بازدید ازنقاط دیدنی ویا مراکز خرید است.
  یکی دیگر از خدمات این شرکت ها،راه اندازی تورهای ویژه مانند بازدید از نمایشگاههای معتبر،فستیوالها ومواردی ازاین قبیل است که کلیه پیش بینی ها وبرنامه ریزی لازم ازقبیل امور مربوط به مسافرت، اقامت وبازدید ازنمایشگاههای فوق را پوشش می دهد؛درحال حاضر این سرویس ها با اقبال عمومی روبرو گردیده وبه نحو فزاینده ای روبه رشد می رود.در کنار این خدمات، این شرکت هااقدام به طراحی تورهای داخلی نیز می نمایند که شامل مسافرت، اقامت وبازدید ازمناطق دیدنی ایران است.
  • شرایط لازم جهت تاسیس آژانس هواپیمایی:(ماده 4)
  ضوابط کلی:
  _ارائه محل مناسب برای دفتر کار
  _معرفی مدیرفنی
  _ارائه نام ونشان دفتر
  _سپردن تضمین
  •  شرایط اشخاص حقوقی:
  _تابعیت ایران
  _متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
  _ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
  _عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تائید مراجع ذیصلاح
  _نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت موردنظر باشد.
  _داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
  _داشتن 25 سال سن
  _داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت موردنظر وصلاحیت شغلی
  _داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت ازآن برای متقاضیان مرد.
  توضیح) مجوز تاسیس وفعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط درقالب اشخاص حقوقی وبارعایت قوانین ومقررات مربوط صادرمی شود.
  به موجب ماده 5 آیین نامه_وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی وراه وترابری حسب مورد نظر مراجع ذی صلاح رادرخصوص صلاحیت داطلبان کسب می نمایند.
  تبصره) دستگاه های مورد استعلام موظفند پاسخ نظر خواهی موضوع این ماده را حداکثر تا پانزده روز اعلام نمایند وعدم پاسخگویی در مدت یاد شده به عنوان موافقت آن دستگاه تلقی می شود.
  ⃰ جانبازان بیش از 25% با داشتن توانایی جسمی وآزادگان ورزمندگان جنگ تحمیلی بابیش از دوسال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه وخانواده های شاهد با معرفی مرجع  مربوط وداوطلبان بومی وفارغ التحصیلان دانشکده های ایرانگردی وجهانگردی ورشته های مرتبط با داشتن شرایط  کامل این آیین نامه (آیین نامه تاسیس آژانس هواپیمایی)از  نظر نوبت اعطای مجوز تاسیس دفتر اولویت دارند.(ماده 6)
  مطابق ماده 7 آیین نامه _متقاضیان تاسیس دفتر باید محلی رابا شرایط ذیل جهت انجام  فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز،دارا باشند:
  الف) مساحت دفتر 40الی 70 متر مربع (با توجه به میزان تقاضا وموقعیت به تشخیص مرجع صدور مجوز)
  ب) کاربری تجاری یا اداری محل دفتر
  پ) ارائه مدرک معتبر رسمی مینی بر تصرف مالکانه یا استیجاری محل دفتر
  به موجب ماده 8 _متقاضیان تاسیس دفترباید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند؛مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط بند (الف)ماده (4)آیین نامه دارای شرایط زیر باشد:
  1.آشنایی کامل به یکی از زبان های خارجی ترجیحا انگلیسی
  2.ارائه گواهی فارغ التحصیلی از آموزشگاه ها ومراکز آموزش عالی ومدارس حرفه ای خدمات مسافرتی وسیاحتی _جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه های  مرتبط
  توضیح) فعالیت اتباع خارجی درسمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال وتائید صلاحیت فنی آنها به وسیله مرجع صادرکننده مجوز است.
  ⃰  دارندگان مجوز یا مدیران عامل اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط ماده (8) می توانند  به عنوان مدیر فنی هماندفتر تعیین شوند.
  تبصره) مدیر فنب درهرحال نمی تواند مدیر فنی بیش از یک دفتر باشد وموظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.
  وفق ماده 10_متقاضی مجوز تاسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل پنجاه میلیون ریال برای هر مجوز به مرجع صدورمجوز به عنوان حسن انجام کار وتضمین تعهد تسلیم نماید.
  توضیح ) مبلغ تضمین هردوسال یک بار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانک مرکزی ایران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزایش است.
  (ماده 13.12.11آیین نامه تاسیس آژانس هواپیمایی):
  ⃰ تضمین سپرده شده درصورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص مرجع صدور مجوز قابل استیفا می باشد.درصورتی که تمام یا قسمتی از تضمین، مورد استفاده قرار گیرد مرجع مربوط مراتب رابه وسیله نامه به نشانی دارنده مجوز اعلام می کند ودارنده مجوز مکلف است حداکثرتا یک ماه از تازیخ اعلام،تضمین را به میزان مقرر تکمیل نماید.
  ⃰ در صورتی که صاحب مجوز انصراف خود را از ادامه فعالیت به وسیله نامه سفارشی یا ثبت در دبیرخانه مرجع صادر کننده مجوز یا اظهارنامه رسمی اعلام کند وتسویه حساب های لازم انجام پذیرد یا فعالیت یاد شده تعطیل شده باشد، تضمین سپرده شده آزاد می شود.
  ⃰ متقاضی باید نام ونشان دفتر خود را به مرجع صدور مجوز اعلام کند تا پس از تائید موذد استفاده قرار دهد؛تغییر نام ونشان بدون تائید مرجع صدور مجوز ممنوع است.
  تبصره) نام ونشان باید دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده واز نام های غیر فارسی وغیر متعارف نباشد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 مهر 1398


   

  ماده 5 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 چنین تصریح می دارد :
  هیچ یک از علایم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری خود اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزاء علامت تجاری قرار داد.

  بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند ، علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران
  در ذیل به بررسی دلایل ممنوعیت ثبت انگ ، نشان ها و مدال های دولتی به عنوان علامت تجاری می پردازیم.

  انگ
  انگ به معانی ذیل مورد استفاده قرار گرفته است :
  الف- علامت و آدرسی که روی عدل های مال التجاره می نویسند و به معنی زنبور عسل و به معنی شیره و عصاره هم گفته شده .
  ب- انگ به معانی زنبور، زنبور عسل ، شیره عصاره و نشان و علامتی که بر روی عدل های تجاری می نویسند و معانی دیگری به کار برده شده است و منظور از انگ های دولت ایران علامتی است که بر روی طلا و نقره و سایر فلزات قیمتی برای تعیین عیار زده می شود تا بدین وسیله تایید و تضمینی برای ارزش آن ها باشد مانند انگ های مربوط به سکه های طلاو نقره که مقامات صلاحیت دار بر روی آن ها می زنند و نوعی تضمین برای استحکام ارزش آن ها است و آن ها را از سکه های تقلبی و مغشوش جدا می سازد به این جهت این گونه علامت ها در انحصار سازمان ها و دستگاه های دولتی است و جعل آن ها جرم شناخته شده و برای جاعل و یا مرتکب مجازاتی پیش بینی شده است. همان طوری که بند 4 ماده 525 قانون تعزیرات موید این مطلب است.
  ماده 525- هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
  اول – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود.
  دوم – کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی  ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن
  سوم – علامات موسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب احمر و نظایر آن ها که در بحث هلال احمر و وقراردادهای چهارگانه ژنو توضیحات لازم داده شده است و نیاز به تکرار ندارد.
  چهارم – علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد که درباره این علامات می توان گفت این علایم ممکن است از نوع علاماتی باشند که :
  اولاَ : بر خلاف نظم عمومی باشد و نتیجتاَ موجب اختلال و بی نظمی شود.
  ثانیاَ : برخلاف اخلاق حسنه بوده و از این لحاظ موجب جریحه دار شدن احساسات مردم گردد به این جهت ثبت چنین علایمی به موجب قانون ممنوع می باشد و علاوه بر ممنوعیت هر گونه علامت یا تصویر یا نقش و یا اعلان و آگهی، فیلم ، نوار و هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار سازد. اعم از اینکه برای امر تجارت توزیع گردد و یا به معرض نمایش گذاشته شود یا به منظور دیگری ، جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات پیش بینی گردیده است ).

  نشان های دولتی
  در حقیقت به اشیایی گفته می شود از فلزهای گرانبها مانند طلا یا نقره و یا ترکیبی از سایر فلزات با علایم و نقوش خاص که وسیله مقامات عالیه مملکتی به مناسبت های مختلف به دانشمندان و محققان و مامورین سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و هنرمندان و صنعتگران و مانند این ها به پاس تلاش ها و زحمات فراوان آن ها و قدردانی از خدماتی که انجام داده اند داده می شود مانند نشان های علمی، فرهنگی ، هنری ، نظامی ، لیاقت ، قهرمانی و افتخار که هر کدام دارای ابعاد و اندازه و شکل مشخصی می باشد که وسیله مقامات ذیصلاح تصویب معین گردیده است. مانند آیین نامه نشان ها و مدال ها و امتیازات … لیکن در فرهنگ های لغت به معنی ذیل مورد استفاده قرار گرفته است.

  مدال های دولتی
  مدال های دولتی هم در حقیقت مشابه و مانند نشان ها می باشد که از طرف مسئولین و مقامات سطوح بالای مملکت یا سازمان ها به منظور ارج نهادن به تلاش ها و خدمات افراد شایسته که در زمینه مسایل مختلف کشور نموده اند داده می شود لازم به ذکر است که این قبیل نشان ها و علایم یک جانبه نیست به این معنی که فقط از طرف مسئولین و مقامات عالیه مملکتی به نخبگان و برجستگان صحنه های علم و ادب و فرهنگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقیت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار و رشادت به طور فردی یا گروهی و در مواردی به موسسات و بنگاه های بخصوصی مانند بنگاه های خیریه و نیکوکاری و امدادرسانی، و درمانی و تربیتی و غیره داده می شود.
  بلکه در مواردی به وسیله مردم و یا افرادی و یا موسسات به پاس خدمات شایسته و سازنده و مهم و سرنوشت سازی که مقامات عالیه انجام داده اند به آن ها به صورت لوح تقدیر نیز تقدیم می شود که جنبه حق شناسی دارد.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 مهر 1398

   
  1- با تصویب پروتکل، کشورهای بیشتری می توانند از مزیت ثبت بین المللی برخوردار گردند و نکته مهمتر اینکه پروتکل امکان ارتباط بین نظام مادرید و نظام علامت تچاری جامعه اروپا را به دلیل اینکه به موجب آن یک اظهارنامه ملی یا منطقه ای نیز می تواند موضوع ثبت بین المللی قرار گیرد را میسر می نماید.

  در حالیکه در موافقت نامه مادرید اظهارنامه بین المللی اکیداً باید مبتنی بر ثبت اساسی در کشور مبدا باشد و این دشواری های خود را به همراه دارد، چرا که هیچ بعید نیست که در بسیاری از کشورها ثبت نهایی یک علامت تجاری، زمانی طولانی را به خود اختصاص دهد و این با ذات موافقت نامه که بر مبنای تسهیل ثبت واقع شده است در تعارض می باشد.
  2- افزایش محدوده زمانی جهت اخطار رد حمایت، که طبق پروتکل موفقت نامه مدت 12 ماه در نظر گرفته شده در موافقت نامه به عنوان ضرب الاجل عادی، به دلیل کوتاه بودن مدت مذکور، محدوده زمانی 18 ماه جایگزین شد. ضمن اینکه در دو بند مضاف بر بند ج ماده 5، رد حمایت پس از انقضای مهلت هیجده ماهه را هم ، با در نظر گرفتن شرایطی و در چارچوب های مشخص پذیرفته است.
  3- تعیین حق الثبت انفرادی از جانب کشور تعیین شده برای حمایت از علامت خارجی، امتیاز دیگر پروتکل می باشد که طبق آن، طرف متعاهد علاوه بر اینکه می تواند از نظام حق الثبت حاکم بر موافقت نامه ( که در مبلغ مذکور برای تمام طرفین متعاهد یکسان می باشد ) تبعیت نماید حق الثبت انفرادی را نیز تعیین نماید مشروط بر اینکه مبلغ مذکور بیش از مبلغ دریافتی از جانب اداره ملی آن کشور برای ثبت ملی 10 ساله نباشد.
  4- عضویت سازمان های بین المللی بر اساس موافقت نامه مادرید در اتحادیه ویژه پیش بینی نشده بود و کشورهای متعاهد صرفاَ با توجه به سه شرط حکومت ، حاکمیت و قلمرو ( سرزمین ) امکان بهره مندی از حمایت های مندرج در موافقت نامه را داشته اند، حال آنکه با توجه به قسمت دوم بند 1 ماده 2 پروتکل مادرید عضویت سازمانهای بین المللی پذیرفته شده است، مشروط بر اینکه دارای یک اداره منطقه ای برای ثبت موثر علائم در قلمرو خود باشند.
  5- تخفیف اثر ایراد یا برخورد مرکزی نیز از جمله مزایای پروتکل محسوب می گردد بر اساس پروتکل، چنانچه در ثبت اساسی یک علامت ابطال اعمال گردد، ثبت بین المللی به اظهارنامه ملی یا منطقه ای در کشورهای تعیین شده، تبدیل خواهد شد و به صورت جداگانه در هر یک از آن کشورها مورد حمایت قرار خواهد گرفت و از همان نتایج ثبت بین المللی، می توان اعتبار ثبت بین المللی علائم را تجدید کرد بنابراین طبق پروتکل تقاضا تنها در کشور مبدا باطل و بی اثر خواهد شد.
  6- انعطاف پذیری بیشتر در تعیین کشور مبدا، ویژگی دیگر پروتکل می باشد. با توجه به متن موافقت نامه چنانچه شخصی در یکی از کشورهای طرف موافقت نامه (کشور متعاهد) اقامتگاه حقیقی، صنعتی، تجاری و یا موثر داشته باشد نمی تواند اقامتگاه قانونی خود را به عنوان کشور مبدا ارائه دهد بنابراین اختیار انتخاب کشور مبدا با توجه به موافقت نامه، برای وی مفروض نیست. اما اگر متقاضی ثبت بین المللی علامت، تحت پروتکل، پروسه ثبت را دنبال نماید، سیستم مقرر در موافقت نامه که به سیستم آبشاری معروف است، اعمال نمی گردد و شخص با توجه به دو بحث عمده اقامتگاه و تابعیت، نسبت به انتخاب کشور مبدا در ثبت بین المللی علامت مختار می باشد. بنابراین عملاَ در این زمینه، پروتکل انعطاف بیشتری از خود نشان می دهد و این موضوع در پروتکل قابل ملاحظه است.
  7- استفاده از زبان های مختلف، دیگر ویژگی پروتکل مادرید می باشد. در ماده 16 پروتکل، اعتبار یکسانی برای پروتکل در هر سه زبان انگلیسی ، فرانسه و اسپانیایی، برای نسخه واحد این سند تنها در نسخه ای واحد به زبان فرانسه فراهم آمده است و این گسترش زبان در پروتکل قابل ملاحظه است.
  8- کاهش زبان اعتبار ثبت بین المللی، در موافقت نامه مادرید ماده 6 بند 1، مدت اعتبار ثبت بین المللی، 20 سال در نظر گرفته شده است که در طی این مدت 20 سال، علامت ثبت شده اثر قانونی خواهد داشت. با توجه به ماده 6 بند 1 پروتکل، می بینیم که این مدت اعتبار به 10 سال تقلیل یافته و سایر شرایط آن مانند شرایط مقرر در موافقت نامه است.
  9- کاهش مدت تمدید اعتبار ثبت بین المللی نیز، از موارد اختلافی دیگر پروتکل و موافقت نامه می باشد. این مورد نیز مانند اعتبار ثبت بین المللی در پروتکل تقلیل زمانی یافته است و بنابر بند 1 ماده 7 پروتکل هر ثبت بین المللی را تنها می توان برای 10 سال تجدید نمود. حال آنکه در موافقت نامه مدت تمدید اعتبار ثبت بین المللی از تاریخ انقضاء پیشین به مدت 20 سال در نظر گرفته شده است.
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 21 مهر 1398

   
  سازمان ها و موسسات غیرتجاری جزء اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به شمار می روند. این اشخاص دارای اهداف و مقاصد غیرتجاری می باشند. ماده 584 قانون تجارت این ها را اینگونه تعریف کرده که کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسس و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. با توجه به این ماده ملاک تشخیص این اشخاص از شرکت های تجاری را نباید قصد انتفاع بدانیم بلکه این موضوعات فعالیت این اشخاص می باشد که آن ها را از شرکت های تجاری متمایز می سازد.
  در نتیجه کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه های دولتی نباشند، سازمان یا موسسه غیرتجاری می باشد.
  موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:
  الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاً موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
  ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
  علاقه مندان به ثبت تشکیلات و موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشند و قید سرمایه به هر میزان مجاز است. این اشخاص در اقدامات اولیه باید اظهارنامه ی ثبت تشکیلات و موسسات غیرانتفاعی را در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم نمایند.

  آیا ثبت موسسه غیر تجاری نیاز به اخذ مجوز دارد ؟
  در رابطه با مجوز ثبت موسسات غیرتجاری به نکات ذیل توجه فرمایید :
  1) در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
  2) در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.

  اظهارنامه ثبت موسسات غیر تجاری:
   اظهارنامه ثبت موسسات غیر تجاری باید حاوی موارد ذیل باشد :
  1- نام موسسه
  2- تابعیت
  3- مرکز اصلی فعالیت
  4- اسامی موسسین
  5- دارایی موسسه ( نقدی و غیر نقدی )
  6- مراکز شعبه موسسه
  7- موضوع فعالیت

  اساسنامه ثبت موسسه غیر تجاری
  ماده ١: نام ونوع موسسه:…………………..
  ماده ٢: موضوع موسسه: …………………………….
  ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: …………………………..
  ماده ۴: سرمایه موسسه:
  ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود
  ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .
  ماده ٧: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی .
  ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.
  ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .
  ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
  ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:
  الف – استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
  ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
  ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
  د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
  ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
  الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
  ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه
  ج : ورود شریک یا شرکا جدید موسسه
  ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهدبود.
  ماده ١۴: هیات مدیره موسسه مرکب از ………. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.
  ماده ١۵: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.
  ماده ١۶: آقای / خانم ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید . (از جمله اقدامات می توانند موارد ذیل را ذکر نمایند ) :
  امور اداری موسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات ، نهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، تاسیس شعب ، انتخاب و انتصاب و استخدام کارمند و کارگر یا کارشناس، تنظیم قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات، خرید و فروش انواع اموال منقول و غیرمنقول ، صدور اسناد بهادار ، سفته و چک و پرداخت آن ها و … ( برحسب مورد و بنا به تصمیم اعضاء هیات مدیره )
  ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
  ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند .
  ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
  ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.
  ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.
  ماده ٢٢ : فوت یا محجوریت هریک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند.
  ماده ٢٣ : انحلال : موسسه مطابق ماده ١١۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
  ماده ٢۴: اختلافات حاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.
  ماده ٢۵: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد.
  ماده ٢۶: این اساسنامه در ٢۶ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد.
  امضاء موسسین
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 21 مهر 1398

   
  اهداف بسیاری که موجب ایجاد شخصیت حقوقی می گردد و کسب سود و انجام تجارت در زمره آن ها قرار نمی گیرد را می توان تحت عنوان اهداف غیرتجاری مد نظر قرار داد. این اهداف را که دربرگیرنده امور حرفه ای ، فرهنگی ، علمی و آموزشی و عام المنفعه هستند می توان غیرانتفاعی تعریف نمود. در نتیجه فعالیت های انجام شده در این قالب ها، اشخاص مزبور ممکن است درآمدی تحصیل نمایند بدون آنکه تاجر تلقی گردند. مثال روشن از این دسته فعالیت ها انجام امور آموزشی در قالب مدارس غیرانتفاعی است که موضوع آن ها آموزش و فعالیت های غیر سود جویانه است.
  مدارس، دانشگاه ها و نیز موسسات پژوهشی نمونه های روشنی از اشخاص حقوقی با اهداف علمی – آموزشی به شمار می آیند. انجام امور مذهبی–تبلیغی را می توان به مصادیق مزبور افزود. سرمایه گذاری برای بیمارستان ها، پژوهشگاه ها، صندوق های قرض الحسنه و موسسات خیریه را باید در زمره اهداف عیرتجاری به شمار آورد. همچنین نهادیهایی مانند وقف، مساجد و کلیساها و یا آتشکده ها با آنکه همه عناصر شخصیت حقوقی را در خود ندارند، بنا به مصالحی دارای شخصیت حقوقی شناخته شده اند. به علاوه، شهرداری ها، سازمان ها و نهادهای دولتی در این چهارچوب قرار می گیرند.
  ممکن است ایراد گردد که فعالیت های غیرانتفاعی از این دست، بعضاً درآمدهای کلانی را در پی دارد که از سود نهادهای تجاری نیز بالاتر است. اگرچه این ایراد به طور نسبی پذیرفتنی می نماید، لکن در صورتی که موسسه ای غیرتجاری برخلاف موضوع مقرر در اساسنامه اش به امر بازرگانی بپردازد، سازمان یا وزارتخانه ذی ربط از ادامه فعالیت موسسه متخلف جلوگیری خواهد نمود. به علاوه غلبه عنصر تجاری در چنین فعالیت هایی امری غیرمتحمل است.
  افزون بر موسسات و واحدهای غیرانتفاعی، تشکیلات با اهداف انتفاعی نیز ممکن است در قالب موسسه غیرتجاری ثبت و به فعالیت بپردازد . در این دسته از فعالیت ها در عین حال که قصد سود بردن انکارناپذیر است ، لیکن در حوزه فعالیت های تجاری چه در مفهوم قانونی و یا عرفی آن قرار نمی گیرند برای مثال موسسات حسابرسی، دفاتر وکالت ، موسسات و مطب های پزشکی را ضمن آنکه نمی توان غیر انتفاعی نامید، در عین حال تجاری هم محسوب نمی گردند. در نتیجه، این گونه امور را بایستی انتفاعی از نوع غیرتجاری به شمار آورد. ویژگی اصلی این دسته از فعالیت های انتفاعی، ارائه خدمات به جامعه است.
  ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، مصوب سال 1337 که بیشتر بر هدف و نوع فعالیت نظر دارد در همین زمینه مقرر می دارد :
  ” مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  تبصره : تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه . امثال آن اختیار نمایند. ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود “.
  آن گونه که از بخش دوم ماده مزبور برمی آید، قصد انتفاع به خودی خود موجب تجاری شناخته شدن موضوع شخصیت حقوقی نیست. ماده 2 آیین نامه یادشده، هدف موسسه غیرتجاری را بدین شرح به انتفاعی و غیرانتفاعی تفکیک نموده است :
  تشکیلات و موسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت تقسیم می شوند :
  الف) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.
  ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره .
  اگرچه بند الف به مصادیق موسسات خیریه و موسسات آموزشی نمونه های خوبی برای این دسته از موسسات هستند. در حالی که بند ب ماده مرقوم کانون های فنی و حقوقی را به عنوان موسسه غیرتجاری انتفاعی برشمرده است.
  برخی دیگر از اشخاص حقوقی غیرتجاری از گذشته های دور موجودیت داشته و دارای سابقه چند هزار ساله هستند. این نهادها را می توان پرستشگاه خواند، در همه آیین ها به عنوان تاسیسی دارای شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته اند، بدون آنکه بهره گیری آن ها از این جایگاه مستلزم ثبت باشد. با این حال، با پیچیده شدن روابط اجتماعی – حقوقی و لزوم سازماندهی این گونه نهادها، امروزه دولت ها به منظور جلوگیری از سوء استفاده از نام و جایگاه مراکز دینی، مراکز یاد شده را تحت نظارت خود قرار داده و تشریفاتی را برای ایجاد شخصیت حقوقی آن ها ضروری می دانند.
  جهت ثبت تشکیلات غیر تجاری ، تسلیم اظهارنامه ( فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه ) به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ و امضاء بوده ، الزامی است. ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه ( در صورت تقاضا توسط وکیل ) ، رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه در آن جا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن ، دو نسخه اساسنامه و امضاء تمام صفحات آن توسط شرکاء ، صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیات مدیره و معرفی صاحبان امضاء ( دونسخه ) ، رسید پرداخت حق الثبت و فتوکپی شناسنامه شرکاء می باشد.
  در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه ، اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده ، سپس دستور ثبت صادر می گردد.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic