تکذیب قطع درختان کاخ سعدآباد

تکذیب قطع درختان کاخ سعدآباد


قطع درختان سعدآباد تکذیب شد - ایرنا

قطع درختان سعدآباد تکذیب شد - ایرنا

انتشار اخباری از قطع درختان در مجموعه سعدآباد؛
منبع خبر : iribnews.ir