خط‌ حزب‌الله خبر رویترز را تکذیب کرد

خط‌ حزب‌الله خبر رویترز را تکذیب کرد


خطحزبالله خبر رویترز را تکذیب کرد - خبرگزاری فارس

خطحزبالله خبر رویترز را تکذیب کرد - خبرگزاری فارس

نشریه خطحزبالله ادعای رویترز را تکذیب کرد | فرهیختگان آنلاین

نشریه خطحزبالله ادعای رویترز را تکذیب کرد | فرهیختگان آنلاین
خط حزب الله خبر رویترز را تکذیب کرد

تکذیب خبر رویترز توسط
منبع خبر : iribnews.ir